WICHARY Technologies – Laureatem ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” 2018

23 października 2018
Jesteśmy dumni mogąc poinformować Państwa o zajęciu przez naszą firmę III miejsca w XXV ogólnopolskim konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia.

Do finału etapu regionalnego zakwalifikowało się 17 pracodawców z województwa śląskiego. Statuateka została wręczona naszej firmie podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 października 2018 na scenie „Malarni” Teatru Śląskiego w Katowicach.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek Kapituły konkursu, w składzie:

• Zastępca Głównego Inspektora Pracy (przewodniczący),
• dyrektorzy departamentów: Nadzoru i Kontroli, Prawnego, Legalności Zatrudnienia, Prewencji i Promocji, Planowania, Analiz i Statystyki, Dyrektor Gabinetu GIP, Kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy,
• przedstawiciele organizacji związków zawodowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych,
• przedstawiciele pracodawców: Business Centre Club, Pracodawców RP, Konfederacji „Lewiatan”, Związku Rzemiosła Polskiego.

Niewątpliwie otrzymana nagroda jest wynikiem zaangażowania wszystkich pracowników oraz jest dowodem, iż kwestia stanu bezpieczeństwa, życia pracowników oraz higieny pracy jest naszym wspólnym priorytetem.

Jest nam niezmiernie miło, iż takie podejście nie jest sporadyczne, bowiem możemy pochwalić się nagrodami przyznanymi przez Państwową Inspekcję Pracy:

2007 – Nagroda „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
2007 – Statuetka „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
2004 – Wyróżnienie w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu