Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem

29 czerwca 2016


Izba Przemysłowo Handlowa

W dniu 22 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem, w którym uczestniczyła firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. Spotkanie odbyło się w Rezydencji „Nosalowy Dwór” w Zakopanem. Podczas Walnego Zgromadzenia nastąpiło podsumowanie działalności za rok 2015 oraz zostały przedstawione sprawozdania z podjętych działań. Następnie wszyscy członkowie wzięli udział w głosowaniu w wyborach nowego zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem, a podczas spotkania omówiona została sytuacja w całej branży złomowej.


Izba-Przemysłowo-Handlowa-G Walne-Zgromadzenie
 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu