Recykling kabli | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Recykling kabli

OPIS

PRODUKTU

 
Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. oferuje układ urządzeń typu linia technologiczna do recyklingu kabli. Skalę urządzeń w linii dobieramy poprzez analizę materiału Klienta. Najważniejszymi parametrami linii są: wydajność linii, rodzaj kabli oraz zanieczyszczenia kabli. Przy projektowaniu i doborze urządzeń do linii analizujemy wymiary kabli, ich charakterystyczne cechy związane z pochodzeniem, możliwe zanieczyszczenia występujące w kablach takie jak metalowe złączki, taśma klejąca, kostki tworzywowe itp. Przy dużych wydajnościach, kablach o dużej średnicy i szczególnie zanieczyszczonym materiale zaczynamy układ linii od urządzenia typu rozdrabniacz wstępny, zwykle jednowałowy z dociskiem, który rozdrabnia kabel zgrubnie do pożądanej granulacji i uwalnia elementy stalowe, które są traktowane jako zanieczyszczenie. Na wyjściu z rozdrabniacza wstępnego materiał trafia na przenośnik taśmowy, na końcu którego zabudowana jest rolka magnetyczna, wychwytująca wszystkie metale żelazne ze wstępnie rozdrobnionego strumienia kabli. Oczyszczony ze stali strumień trafia do rozdrabniacza finalnego, który domiela nam kable do poziomu wymaganego przez układy separacji. Rozdrabniacz finalny to zwykle młyn szybkoobrotowy lub specjalny młyn Turbo, który dokładnie oswobadza miedź lub aluminium od tworzywa. Po zmieleniu kabli strumień trafia na stoły separacyjne, które wykorzystując wibracje i strumień powietrza dokonują oddzielenia metalu od tworzywa. Rezultatem pracy linii do recyklingu kabli jest czysta miedź lub aluminium oraz przemiał tworzywa.

Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. może zaprojektować linie do recyklingu kabli wraz z dodatkowymi systemami takimi jak system odpylania oraz system separacji elektrostatycznej. Specjalne separatory elektrostatyczne produkowane przez firmę hamos GmbH odzyskują resztki najdrobniejszej miedzi zawarte w tworzywie uzyskanym z linii recyklingu kabli. Separatory elektrostatyczne potrafią odzyskać elementy miedzi o wymiarach poniżej 0,1 mm co zwiększa efektywność linii oraz poprawia jakość i cenę tworzywa.

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


FILMY

YOUTUBE

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu