WICHARY Technologies - Part 2
uścisk ręki

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO Przez firmę WICHARY Technologies
Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJĄ DOSTYCZĄCO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH PRZEZ FIRMĘ WICHARY Technologies.


CZYTAJ >> KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo,

Firma WICHARY Technologies pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych w dniach 13 – 16 grudnia na targi „Mining Turkey Fair” do Stanbułu gdzie na stoisku targowego naszego przedstawiciela w Turcji firmy Albacore, (stoisko o numerze 530 zlokalizowane jest w hali 5), będą mogli Państwo otrzymać szczegółowe informacje na temat produktów naszej firmy z branży górniczej.

Zarząd WICHARY Technologies Sp. z o.o.

PKP Intercity wybrało najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostawę 6 pojazdów szynowo-drogowych. Oferta firmy WICHARY Technologies Sp. z o.o. została oceniona jako najlepsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 szynowo-drogowych pojazdów manewrowych dla PKP Intercity.

PKP Intercity zakupiło 6 lekkich pojazdów szynowo-drogowych do manewrów. Te lekkie pojazdy do przetaczania lokomotyw i wagonów, mają możliwość poruszania się zarówno na gumowych kołach jak i po szynach, na kołach stalowych. Z uwagi na charakter pracy – przetaczanie pojazdów kolejowych głównie w halach – wyposażone są one w silniki elektryczne, do których energia zgromadzona będzie w akumulatorach. Niewielkie rozmiary, duża zwrotność, oraz zasilanie elektryczne pojazdu sprawiły, że pojazdy doskonale nadają się do pracy manewrowej w halach naprawczych taboru kolejowego.

Pojazdy mają stacjonować w bazach przewoźników w Gdyni Grabówku (2 pojazdy), w Gdyni Leszczynkach (1 pojazd), w Krakowie (2 pojazdy) i w Przemyślu (1 pojazd).

Więcej informacji na stronie:

https://www.rynek-kolejowy.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=odCpHm-ceyQ
Jesteśmy dumni mogąc poinformować Państwa o zajęciu przez naszą firmę III miejsca w XXV ogólnopolskim konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia.

Do finału etapu regionalnego zakwalifikowało się 17 pracodawców z województwa śląskiego. Statuateka została wręczona naszej firmie podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 października 2018 na scenie „Malarni” Teatru Śląskiego w Katowicach.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek Kapituły konkursu, w składzie:

• Zastępca Głównego Inspektora Pracy (przewodniczący),
• dyrektorzy departamentów: Nadzoru i Kontroli, Prawnego, Legalności Zatrudnienia, Prewencji i Promocji, Planowania, Analiz i Statystyki, Dyrektor Gabinetu GIP, Kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy,
• przedstawiciele organizacji związków zawodowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych,
• przedstawiciele pracodawców: Business Centre Club, Pracodawców RP, Konfederacji „Lewiatan”, Związku Rzemiosła Polskiego.

Niewątpliwie otrzymana nagroda jest wynikiem zaangażowania wszystkich pracowników oraz jest dowodem, iż kwestia stanu bezpieczeństwa, życia pracowników oraz higieny pracy jest naszym wspólnym priorytetem.

Jest nam niezmiernie miło, iż takie podejście nie jest sporadyczne, bowiem możemy pochwalić się nagrodami przyznanymi przez Państwową Inspekcję Pracy:

2007 – Nagroda „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
2007 – Statuetka „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
2004 – Wyróżnienie w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

WICHARY Technologies w Men’s Health

Wspaniałą alternatywą dla treningu odbytego w wysokich górach, jest trening w komorze hipoksycznej. O wspaniałych efektach uzyskiwanych dzięki treningom w komorze hipoksycznej, przeczytać można w czasopiśmie Men’s Health.

Zachęcamy do lektury styczniowego numeru Men’s Health

01a

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu