WICHARY Technologies - Part 2
uścisk ręki

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO Przez firmę WICHARY Technologies
Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJĄ DOSTYCZĄCO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH PRZEZ FIRMĘ WICHARY Technologies.


CZYTAJ >> KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Jesteśmy dumni mogąc poinformować Państwa o zajęciu przez naszą firmę III miejsca w XXV ogólnopolskim konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia.

Do finału etapu regionalnego zakwalifikowało się 17 pracodawców z województwa śląskiego. Statuateka została wręczona naszej firmie podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 października 2018 na scenie „Malarni” Teatru Śląskiego w Katowicach.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek Kapituły konkursu, w składzie:

• Zastępca Głównego Inspektora Pracy (przewodniczący),
• dyrektorzy departamentów: Nadzoru i Kontroli, Prawnego, Legalności Zatrudnienia, Prewencji i Promocji, Planowania, Analiz i Statystyki, Dyrektor Gabinetu GIP, Kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy,
• przedstawiciele organizacji związków zawodowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych,
• przedstawiciele pracodawców: Business Centre Club, Pracodawców RP, Konfederacji „Lewiatan”, Związku Rzemiosła Polskiego.

Niewątpliwie otrzymana nagroda jest wynikiem zaangażowania wszystkich pracowników oraz jest dowodem, iż kwestia stanu bezpieczeństwa, życia pracowników oraz higieny pracy jest naszym wspólnym priorytetem.

Jest nam niezmiernie miło, iż takie podejście nie jest sporadyczne, bowiem możemy pochwalić się nagrodami przyznanymi przez Państwową Inspekcję Pracy:

2007 – Nagroda „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
2007 – Statuetka „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
2004 – Wyróżnienie w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

WICHARY Technologies w Men’s Health

Wspaniałą alternatywą dla treningu odbytego w wysokich górach, jest trening w komorze hipoksycznej. O wspaniałych efektach uzyskiwanych dzięki treningom w komorze hipoksycznej, przeczytać można w czasopiśmie Men’s Health.

Zachęcamy do lektury styczniowego numeru Men’s Health

01a

WICHARY Technologies w Runner’s World

Od pewnego czasu nasza komora hipoksyczna dostępna jest również w Krakowie. Hypoint to pierwsza w Polsce i największa w Europie komercyjna strefa przeznaczona do treningu niskotlenowego. O wspaniałych efektach uzyskiwanych dzięki treningom w komorze hipoksycznej, przeczytać można w czasopiśmie Runner’s World.

Zachęcamy do lektury grudniowego numeru Runner’s World

Runners2

Oferta firmy WICHARY Technologies sp. z o.o. została oceniona jako najlepsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę 6-u szynowo drogowych pojazdów manewrowych, dla PKP Intercity.

Dostarczone zostaną pojazdy model CRAB 1500, umożliwiające poruszanie się po drogach jak i po szynach. Niewielkie rozmiary, duża zwrotność, oraz zasilanie elektryczne pojazdu sprawiają, że pojazdy te doskonale nadają się do pracy manewrowej w halach naprawczych taboru kolejowego.


Więcej informacji na stronie:

Rynek Kolejowy

20180308153340wichary.jpg_900-528

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu