Wagi przemysłowe | WICHARY Technologies

RAILWEIGHT

Wagi przemysłowe

OPIS

PRODUKTU

 
Rozwiązania Avery Weigh-Tronix znajdują szerokie zastosowanie w produkcji żywności. Pomagają one zapewnić optymalną wydajność przy zachowaniu standardów jakości i zgodności z obowiązującymi przepisami. Można je stosować na każdym etapie wytwarzania artykułów spożywczych, począwszy od gospodarstw rolnych, poprzez przetwórstwo żywności i produkcję napojów, aż do gospodarki odpadami.

Produkcja i pakowanie napojów
Wagi i systemy ważenia Avery Weigh-Tronix pomagają zwiększyć wydajność oraz zachować jakość na każdym etapie produkcji i pakowania napojów, od zapewnienia dokładności podczas przyjęcia surowca do kontroli palet z produktem znajdujących się w magazynie. Wagi te są niezawodne, trwałe i spełniają surowe kryteria higieniczne przewidziane dla produkcji napojów. Urządzenia te mogą być sprzężone z zaawansowanym oprogramowaniem i czujnikami, aby umożliwić zapis, eksport i analizę danych.

Świeże artykuły spożywcze
Bezpieczeństwo i higiena są kluczowymi czynnikami w produkcji świeżych artykułów spożywczych. Jednakże dla producentów ważny jest również wzrost wydajności i ograniczenie ilości odpadów. Wagi i systemy ważenia Avery Weigh-Tronix pomagają zoptymalizować wydajność oraz zapewniają zgodność z wymogami dotyczącymi przetwórstwa żywności, ograniczając tym samym możliwości powstawania strat w trakcie produkcji. Rozwiązania Avery Weigh-Tronix są przystosowane do ciągłego użytku i do reżimu sanitarnego obowiązującego w produkcji świeżych artykułów spożywczych. Większość z nich charakteryzuje się stopniem ochrony IP67 lub lepszym oraz posiada proste interfejsy użytkownika. Inteligentne funkcje, takie jak łatwe do odczytu wykresy nadmiaru/niedoboru są pomocne przy minimalizacji ilości odpadu. Wagi te mogą być sprzężone z czujnikami lub oprogramowaniem, aby zapewnić identyfikację oraz zgodność ze standardami opartymi na HACCP.

Przetwórstwo żywności
Obecnie producenci żywności wymagają optymalnej wydajności i ograniczenia ilości odpadów przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych artykułów. Wagi i systemy ważenia Avery Weigh-Tronix pomagają monitorować produkcję, uzysk i ilość odpadów, bez negatywnego wpływu na higienę produkcji. Rozwiązania Avery Weigh-Tronix zapewniają dokładne, niezawodne ważenie i są przystosowane do najbardziej rygorystycznych reżimów sanitarnych. Wagi dla przemysłu spożywczego charakteryzują się stopniem ochrony IP67 lub lepszym aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Odpady spożywcze
Jak w przypadku każdych innych odpadów, odbiór i gospodarka odpadów spożywczych wymaga dokładnych danych i identyfikacji. Wagi i systemy ważenia Avery Weigh-Tronix zapewniają precyzyjne dane ilościowe i inne informacje identyfikacyjne na potrzebę pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszystkie wagi są niezawodne i trwałe, a także całkowicie dostosowane do wymogów higienicznych dla przemysłu spożywczego. Wiele z nich charakteryzuje się stopniem ochrony IP67 lub lepszym i są łatwe w myciu i konserwacji.

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


FILMY

YOUTUBE

  • LINK 1
  • LINK2

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu