Systemy wsparcia kompletacji i sortowania | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Systemy wsparcia kompletacji i sortowania

OPIS

PRODUKTU

Rozwiązania Light Systems (LS)

to nowoczesne systemy kompletacyjne służące do obsługi procesów logistycznych w takich miejscach jak magazyn wysokiego składowania i w znaczący sposób ułatwiające m.in. komisjonowanie. System wykorzystuje najszybszą metodę lokalizacji miejsc odkładczych – percepcję wzrokową człowieka. Zasada działania oparta jest o specjalnie zaprojektowane przemysłowe wyświetlacze świetlne (tzw. moduły), które wskazują miejsca skąd lub dokąd należy pobrać lub odłożyć towar.

Automatyzacja magazynów

wspierana jest poprzez zestaw wyświetlaczy zainstalowanych w odpowiednich miejscach i specjalistyczne oprogramowanie. System wyświetla informacje dla operatorów wykonujących różne operacje. Na poszczególnych wyświetlaczach widoczna jest odpowiednia ilość asortymentu, który należy pobrać lub przełożyć z lub do miejsca przynależnego do modułu świetlnego.

Główne cechy systemu LS:

 • Skalowalność
 • Uniwersalność
 • Wydajność
 • Prosta i intuicyjna obsługa

System LS

może współpracować zarówno z nadrzędnym systemem zarządzającym (np. dowolny system ERP – Enterprise Resource Planning lub system WMS – Warehouse Managment System), lub stanowić niezależne wsparcie dla systemów kompletacyjnych. Jedną z najważniejszych zalet tego systemu jest możliwość realizacji procesów bez dodatkowych urządzeń zajmujących ręce oraz uwagę pracownika. Zaleta ta sprawia, iż system ten jest doskonałym rozwiązaniem zarówno w kompletacji drobnych części, kompletacji przedprodukcyjnej, kompletacji w chłodniach oraz podczas realizacji procesu sortowania asortymentów zebranych podczas kompletacji dwuetapowej. Modułowa budowa systemu i jego możliwość skalowalności sprawiają, że system może znaleźć różnorodne zastosowanie i w znaczący sposób ułatwić projektowanie magazynów.

Podstawowe zastosowanie:

 • Szybkie systemy kompletacyjne – model Pick To Light
 • Szybkie systemy sortowania – model Put To Light
 • Komisjonowanie
 • Systemy mieszane
 • Systemy indywidualne

Możliwości rozwiązań bazujących na modułowych rozwiązaniach BSS LS są bardzo szerokie.

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta i celów jakie stawia się przed systemem mającym wspierać systemy kompletacyjne specjaliści mogą przygotować zaawansowane rozwiązanie łączące dostępne rozwiązania LS. Poprzez system Pick By Light operatorzy mogą dokonywać kompletacji na dowolne nośniki kompletacyjne, a w kolejnym kroku przetransportować je do strefy pakowania (sortowania) gdzie zebrane w poszczególnych przejściach asortymenty zostaną rozlokowane do zleceń (paczek) poszczególnych odbiorców z wykorzystaniem systemu Put To Light. Dzięki połączeniu systemów otrzymuje się bardzo wydajne narzędzie kompletacyjno-sortujące, które swoją szybkością może dorównywać systemom wykorzystującym automatykę.

Kompletacja Pick to Light

Rozwiązanie to przygotowano do wspomagania kompletacji towarów szybko rotujących. Należy do typu kompletacji „człowiek do towaru”. W rozwiązaniu tym towar znajdujący się na paletach lub w pojemnikach umieszczony jest w kanałach kompletacyjnych oznaczonych wskaźnikami cyfrowymi. Kanały te grupowane są w podstrefy. Gdy w podstrefie pojawi się nośnik kompletacyjny (paleta, karton, pojemnik itd.) wyświetlacze w kanałach wskazują ilość towaru, jaką należy pobrać. Kompletować zlecenie może jednocześnie do jednego nośnika kompletacyjnego kilku operatorów. W trakcie kompletacji mogą być pobierane pojedyncze sztuki, jednostki zbiorcze, a nawet całe nośniki. Kanały kompletacyjne mogą być zasilane w towar automatycznie lub manualnie.

Zalety systemu Pick to Light:

 • Bardzo krótki czas wdrożenia operatora
 • Intuicyjna obsługa
 • Zminimalizowanie liczby błędów
 • Podgląd pracy dla operatorów zarządzających
 • Skrócenie czasu obróbki zleceń (kompletacji linii).

Kompletacja Put to Light

Kompletacja Put to Light wykonywana jest na stanowiskach kompletacyjnych (mikserskich) dla dużej ilości towarów średnio rotujących. Kompletacja polega na przełożeniu asortymentów z nośnika (pojemnika lub palety) z towarem do jednej lub wielu jednostek docelowych wskazanych za pomocą wyświetlacza lub wyświetlaczy. Ilość towaru do przełożenia pokazana jest również na wyświetlaczu lub na formatce PC skojarzonej ze stanowiskiem kompletacyjnym. Nośniki z towarem mogą być dostarczane do/ze strefy kompletacyjnej transportem zautomatyzowanym lub zmechanizowanym. W trakcie kompletacji mogą być pobierane pojedyncze sztuki, jednostki zbiorcze, a nawet całe nośniki. Należy do typu kompletacji „towar do człowieka”.

Zalety systemu Put to Light:

 • Bardzo krótki czas wdrożenia operatora
 • Intuicyjna obsługa
 • Zminimalizowanie liczby błędów
 • Podgląd pracy dla operatorów zarządzających
 • Skrócenie czasu obróbki zleceń (kompletacji linii)

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


FILMY

KOMISJONOWANIE

   

  WICHARY Technologies Sp. z o.o.

  42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
  tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
  e-mail: wichary@wichary.eu