Regały magazynowe | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Regały magazynowe

OPIS

PRODUKTU

 
W ramach systemów logistyki magazynowej oferujemy szeroki wybór regałów umożliwiających składowanie różnego rodzaju produktów od wielkogabarytowych, paletowych, po produkty drobne, pojemnikowe. Dostarczamy regały magazynowe w jakie powinien być wyposażony magazyn wysokiego składowania, czy niewielkie pomieszczenie przepływu towarów. Są to m.in. regały paletowe, wjezdne, przepływowe, przesuwne, push-back, półkowe, wspornikowe, archiwizacyjne i inne.

Szerokie spektrum oferowanych typów regałów wynika z indywidualnych potrzeb logistycznych potencjalnego odbiorcy. Dobór optymalnego rozwiązania jest wynikiem analizy tych wymogów, analizy procesów logistycznych przedsiębiorstwa oraz specyfiki branży. Na wybór systemu regałowego mają wpływ m.in. gabaryty produktu, sposób pakowania, rotacja produktowa, wybór systemu FIFO/LIFO, terminy ważności (FEFO), wymóg dostępności do każdej palety, różnorodność oferty przedsiębiorstwa, wymagany stopień automatyzacji magazynu.

Przykładowo regały paletowe wykorzystywane są do przechowywania produktów różnorodnych o różnych rozmiarach, pakowanych na paletach. System regałów paletowych ułatwia dostęp do składowanych produktów, kontrolę stanów magazynowych, daje możliwość wysokiego składowania palet oraz zwiększenia pojemności magazynów.

Magazyn wysokiego składowania na wstępie wymaga projektu, który jest procesem złożonym, a jego istotnym elementem jest prawidłowy dobór systemu regałowego oraz stopień jego automatyzacji.

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


FILMY

YOUTUBE

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu