Automatyzacja magazynów, magazyn wysokiego składowania | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Automatyzacja magazynów

OPIS

PRODUKTU

Automatyczny magazyn wysokiego składowania

stosowany jest przede wszystkim w miejscach, gdzie istotne jest maksymalne i optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni przy minimalnym udziale obsługi ręcznej.

Projektowanie magazynów wysokiego składowania dzięki procesowi automatyzacji umożliwia taką budowę regałową, która wykorzystuje maksymalną przestrzeń do zabudowy. Automatyzacja magazynów pozwala na uzyskanie ponad dwukrotnej ilości miejsc składowych w stosunku do tradycyjnych rozwiązań na identycznej przestrzeni magazynowej, co jest podstawową cechą jaką charakteryzuje się magazyn wysokiego składowania. Dodatkowo dzięki zaawansowanej automatyce i systemom sterowania można uzyskać wydajność systemu, która nie jest możliwa w konwencjonalnych systemach ręcznych. Dodatkowym atutem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy pracowników oraz przechowywanych produktów, bieżąca kontrola stanów magazynowych, optymalizacja procesów wejścia/wyjścia, eliminacja błędów obsługi ręcznej, oprogramowanie zarządzające całym systemem.

Automatyczne układnice magazynowe czy specjalistyczne wózki w jakie powinien być wyposażony każdy zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania, potrafią przenosić zarówno ciężkie ładunki (palety) jak i niewielkie pojemniki z towarem nawet do wysokości kilkudziesięciu metrów docierając do najbardziej niedostępnych miejsc przestrzeni magazynowej. Układnice magazynowe to specjalne urządzenia bez których nie jest możliwa pełna automatyzacja magazynów – poruszają się wzdłuż korytarzy regałowych i umożliwiają załadunek/rozładunek w trakcie jednego cyklu pracy.

Zautomatyzowane systemy składowania można podzielić na:

Składowanie pojemników

Rozwiązanie zarządza automatyczną strefą składowania pojemników/kartonów. Pojemniki/kartony wprowadzane i wyprowadzane są ze strefy przy pomocy zautomatyzowanych układnic. Szczególnym przypadkiem jest moduł MiniLoad z kanałami kompletacyjnymi, do których zwożone są pojemniki przeznaczone do kompletacji (np. kompletacji typu Pick to Light).

Możliwość zastosowania składowania MiniLoad:

 • Magazyny małych części o dużym przepływie materiałów
 • Narzędziownie
 • Magazyny buforowe dla pojemników/kartonów skompletowanych oczekujących na wysyłkę
 • Zasilanie systemów kompletacyjnych Pick- to-Light i Put–to-Light.

Rozwiązanie działające w oparciu o system MFCS (Material Flow Controll System) współpracuje także z transportem zautomatyzowanym.

Składowanie palet

Rozwiązanie umożliwia zarządzanie zautomatyzowaną strefą składowania palet. W tej strefie palety wprowadzane i wyprowadzane są przy pomocy układnic, bez udziału operatorów z przenośników transportowych. Możliwe są różnorodne konfiguracje strefy składowania – konfigurowalna jest m.in. liczba korytarzy, parametry regałów i miejsc odkładczych w regale. W zależności od niezbędnej wydajności rozwiązania stosuje się różne jedno lub wielo-alejowe układnice paletowe. System umożliwia ponadto składowanie palet na różnej głębokości w danym miejscu (kanale) składowania dzięki czemu magazyn może być bardziej kompaktowy, a jego budowa zwarta.

Zautomatyzowane strefy składowania znalazły głównie zastosowanie w dużych magazynach paletowych, w których konieczna jest:

 • Optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej
 • Duża szybkość wprowadzania i wyprowadzania palet
 • Zapewnienie odpowiednich warunków składowania (np. chłodnie, mroźnie)
 • Maksymalne ograniczenie błędu ludzkiego.

Rozwiązanie może współpracować z transportem automatyzowanym oraz półautomatycznymi i automatycznymi stacjami kompletacyjnymi.

Kompletacja

stanowi jedną z podstawowych faz procesu magazynowania. Elastyczne systemy kompletacyjne optymalizują proces kompletacji oraz usprawniają usługi logistyczne – stanowią podstawę funkcjonowania sprawnego centrum dystrybucyjnego. Dobór optymalnego rozwiązania programistycznego, innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają na zwiększenie precyzji w realizacji zamówień oraz kontroli stanów magazynowych.

Automatyzacja kompletacji jest najbardziej istotna kiedy składowane asortymenty przemieszczane są ze strefy składowania (najczęściej za pomocą zautomatyzowanego układu wózków, układnic, przenośników i/lub regałów) do specjalnych stanowisk kompletacyjnych, gdzie obsługa pobiera go i umieszcza na zamówionej jednostce ładunkowej.

Proces projektowania automatycznego systemu składowania zakłada możliwość dostosowania parametrów systemu w zakresie doboru rozmiarów konstrukcji, cykli pracy, oprogramowania i optymalne zaadoptowanie do indywidualnych warunków panujących w dowolnym magazynie przedsiębiorstwa.

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


FILMY

AUTOMATYZACJA MAGAZYNÓW

   

  WICHARY Technologies Sp. z o.o.

  42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
  tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
  e-mail: wichary@wichary.eu