Linie do produkcji paliwa alternatywnego | WICHARY Technologies

Linie do produkcji paliwa alternatywnego / RDF

OPIS

PRODUKTU

Jednym z kierunków zagospodarowania odpadów komunalnych po wydzieleniu z głównego strumienia odpadów wszystkich surowców wtórnych, nadających się do dalszej obróbki, jest produkcja paliwa alternatywnego. Firma WICHARY Technologies komponując w całość poszczególne elementy swojej oferty, dostarcza linie do produkcji paliwa alternatywnego, dostosowane do konkretnej aplikacji, potrzeb i oczekiwań Klientów.

WICHARY Technologies projektuje i wykonuje linie do produkcji paliwa alternatywnego o różnych wydajnościach i różnym stopniu zaawansowania technicznego. Dostarczamy rozdrabniacze wstępne i finalne, przesiewacze i separatory powietrzne, separatory magnetyczne i wiroprądowe, sortery optoelektroniczne, układy odpylania, podajniki wibracyjne, przenośniki i konstrukcje. Możemy dostarczyć zarówno poszczególne komponenty linii jak i kompletne ciągi technologiczne pod klucz. Materiałem wejściowym mogą być odpady wielkogabarytowe jak i frakcja po sicie po wydzieleniu frakcji organicznej/mineralnej. Wyposażamy linie w układy odpylania, zabezpieczenia antywybuchowe oraz wykonujemy układy sterowania i kontroli.

Paliwo alternatywne produkowane na projektowanych i wykonywanych przez nas instalacjach spełniają wszelkie wymagania stawiane przez odbiorców tego typu paliw zarówno pod kątem wartości opałowej jak i zawartości chloru. Montowane przez nas analizatory jakości paliw on-line podają użytkownikowi na bieżąco komplet informacji odnośnie parametrów produkowanego paliwa.

Rozwiązania dostarczane przez WICHARY Technologies to linie oparte na komponentach najlepszych światowych producentów takich jak Steinert GmbH, Jöst GmbH, Zeno GmbH i wielu innych.

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


FILMY

Linie do produkcji paliwa alternatywnego

     

    WICHARY Technologies Sp. z o.o.

    42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
    tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
    e-mail: wichary@wichary.eu