Separatory magnetyczne | WICHARY Technologies

STEINERT Elektromagnetbau GmbH

Separatory magnetyczne

OPIS

PRODUKTU

Rynek, a także wymagania prawne, stawiają przed producentami urządzeń separujących coraz to nowe wyzwania, co w konsekwencji wpływa na możliwości recyklingu złomu oraz odpadów zawierających metale. Rosnące wymagania hut w zakresie jakości i czystości otrzymywanego materiału wsadowego, mogą zostać spełnione tylko i wyłącznie poprzez zastosowanie najnowocześniejszych metod separacji i detekcji metali w odpadach.

Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. jako dostawca separatorów magnetycznych, separatorów metali nieżelaznych (separatorów wiroprądowych) i sorterów opartych o technologię detekcji metali może sprostać każdemu, nawet najtrudniejszemu zadaniu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych urządzeń i rozwiązań jesteśmy w stanie z odpadów separować zdecydowanie więcej cennego surowca jakim są metale i ze zwiększoną skutecznością.

SEPARACJA MAGNETYCZNA

Separacja magnetyczna jest niezbędną operacją w wielu procesach technologicznych i może pełnić różne funkcje:

 • Odzyskiwania surowców wtórnych (stali) celem dalszej przeróbki
 • Ochrony urządzeń technologicznych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez elementy stalowe (ochrona rozdrabniaczy, młynów, separatorów wiroprądowych itp.)
 • Ochrony procesu technologicznego w zakładach, za pomocą separacji niepożądanych zanieczyszczeń ferromagnetycznych, w takich gałęziach przemysłu jak spożywczy, nawozów sztucznych czy w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych itp.

Oferta nasza obejmuje:

1. Separatory magnetyczne/elektromagnetyczne nadtaśmowe:

 • UME – z elektromagnesem i taśmą wyrzutnikową
 • UMP – z magnesami trwałymi i taśmą wyrzutnikową
 • AME – uławiacze elektromagnetyczne
 • AMP – uławiacze z magnesami trwałymi

  2. Bębny magnetyczne MT

  • MTP – z magnesami trwałymi
  • MTE – z elektromagnesami

  3. Magnetyczne rolki czołowe przenośników taśmowych BRP

  ad. 1 Separatory nadtaśmowe (uławiacze) UME/UMP (AME/AMP)

  Separatory magnetyczne lub elektromagnetyczne nadtaśmowe:

  • Separatory elektromagnetyczne są stosowane do separacji ferromagnetyków z węgla, rud, gruzu budowlanego, materiału ze strzępiarki, drewna odpadowego, szkła i wielu innych odpadów
  • Separatory magnetyczne nadtaśmowe charakteryzują się niezwykle silnym i głębokim polem elektromagnetycznym jak i solidną konstrukcją, przez co są szczególnie trwałe i niezawodne w eksploatacji. Separatory nadtaśmowe zabudowywane są nad przenośnikami taśmowymi. Ferromagnetyki zawarte w transportowanym materiale są przyciągane i oddzielane ze strumienia materiału. W przypadku samooczyszczających separatorów nadtaśmowych (typy UME/UMP) wychwycone cząstki wynoszone są przez taśmę nośną separatora, natomiast tzw. magnesy wychwytujące (typy AME/AMP) należy czyścić ręcznie w regularnych odstępach czasu. Magnesy wychwytujące stosowane są wtedy, kiedy ilość materiału magnetycznego jest stosunkowo niewielka. Samooczyszczające separatory nadtaśmowe stosuje się wtedy, gdy ilość ferromagnetyków w materiale jest większa. Separatory nadtaśmowe można zawiesić wzdłuż strumienia materiału, nad parabolą odrzutu lub w poprzek strumienia materiału. Zabudowa wzdłużna ułatwia separację i często można dzięki niej zastosować mniejsze separatory. Przy separacji w zawieszeniu poprzecznym materiał jest bardziej zbity i wymaga zastosowania silniejszych magnesów. W oferowanych przez WICHARY Technologies Sp. z o.o. separatorach firmy STEINERT, pole magnetyczne wytwarzane jest albo przez magnesy stałe, albo przez elektromagnesy z cewkami wzbudzenia wykonanymi z taśmy aluminiowej, utlenianej anodowo, także stanowiącej produkt firmy STEINERT. Dzięki tego rodzaju uzwojeniom elektromagnesy posiadają wysoką moc magnetyczną, mimo stosunkowo małych rozmiarów oraz nadzwyczaj wysoką odporność na temperaturę. Poza tym, w obudowie cewki znajdują się dodatkowo tzw. bieguny płaskie, dzięki którym strumień magnetyczny jest silniej skoncentrowany. Wyjątkowa sprawność separacji tych urządzeń związana jest nie tylko ze stosowanymi cewkami wzbudzania, ale również z układem biegunów.

  ad. 2 Rolki magnetyczne BRP

  Rolki Magnetyczne firmy STEINERT przyciągają cząsteczki żelaza i stali z transportowanych materiałów, w tym samym obszarze, co normalnie stosowane rolki czołowe. Pozwala to na uniknięcie znacznej przebudowy linii technologicznych w zakładzie. Rolka magnetyczna chroni cenne wyposażenie i urządzenia technologiczne przed uszkodzeniami spowodowanymi cząsteczkami żelaza i stali, które mogą pozostać niezauważone przez bębnowe lub wiszące separatory magnetyczne. Rolki magnetyczne firmy STEINERT są zazwyczaj instalowane za separatorami dużych elementów żelaznych, wykorzystującymi inne metody ekstrakcji. Rolki magnetyczne wyposażone w silne magnesy neodymowe są w stanie odzyskać nawet bardzo drobne cząstki żelaza i stali z masy materiału. Silne pole magnetyczne przyciąga elementy żelazne zawarte w strumieniu materiału i utrzymuje je na taśmie przenośnika, podczas gdy nieżelazny materiał spada z taśmy. Gdy taśma opuszcza obszar rolki magnetycznej w trakcie powrotnego ruchu przenośnika, stal jest przesuwana poza obszar pola magnetycznego i gromadzona np. w pojemnikach lub boksach. Silniejsze magnesy zastosowane w rolkach pozwalają na osiągnięcie wyższych poziomów prędkości taśm przenośników stosowanych w liniach technologicznych. Model BPR Q z osiowym układem biegunów (Axial Pole System) pozwala na lepsze oczyszczanie końcowe z materiałów żelaznych i jednakową intensywność oczyszczania na całej szerokości taśmy. Poprawione parametry eksploatacyjne i lepsza wydajność rolek magnetycznych skutkuje mniejszą ilością zanieczyszczeń w przetwarzanych materiałach. Dla specjalnych aplikacji mogą być zastosowane niezwykle silne magnesy neodymowe z dodatkiem borku żelaza pozwalające na wychwytywanie cząsteczek stali nierdzewnej o słabych właściwościach magnetycznych. Dostępne są urządzenia o szerokości roboczej od 300 mm do 2000 mm (12” 79”) oraz średnicach od 240 mm do 640 mm (9 1/2” 25”). Specyfikacje wałów i łożysk są dostarczane na życzenie.

  ad. 3 Separatory bębnowe MTP

  Bębny magnetyczne firmy STEINERT stosowane są m.in. do separacji materiałów, które spowodowałyby przedwczesne zużycie taśmy separatora nadtaśmowego lub do separacji cząstek ferromagnetycznych nie wychwyconych przez separator nadtaśmowy. Do odzysku ferromagnetyków z materiału ze strzępiarki najczęściej stosowane są bębny elektromagnetyczne z biegunami poprzecznymi. Bębny magnetyczne oddzielają również wydajnie cząstki ferromagnetyczne z żużli ze spalarni odpadów. Idealnym uzupełnieniem bębnów magnetycznych są separatory metali nieżelaznych typu NES, odzyskujące metale nieżelazne w celu ich dalszej odsprzedaży. Innymi przykładami zastosowań bębnów magnetycznych jest separacja słabomagnetycznych cząstek pochodzących z rozdrobnionych baterii i złomu elektronicznego oraz oczyszczanie węgla czy stłuczki szklanej.

  Bęben elektromagnetyczny z biegunami poprzecznymi typu MTE Q-pracuje w trybie wynoszącym, przez co odzyskuje on ferromagnetyki o wysokiej czystości. Ze względu na wymagane wysokie przepustowości i dużą ziarnistość materiału, oferowane są szerokości robocze od 800 mm do 2800 mm i średnice bębnów od 800 mm do 1800 mm.

  Bęben elektromagnetyczny z biegunami tarczowymi typu MTE Q – charakteryzuje się on głębokim polem magnetycznym, które raz uchwycony materiał ferromagnetyczny pewnie utrzymuje, aż do jego wyniesienia. Oferowane szerokości robocze: 350 mm do 2000 mm, średnice bębnów: od 300 mm do 1000 mm.

  Bęben z magnesem stałym typu MTP dostosowany jest do separacji materiałów o ziarnistości pośredniej i drobnej. Szerokości robocze wynoszą od 220 do 2000 mm, a średnice bębnów od 200 do 800 mm.

  Najwyższą sprawność separacji uzyskuje się przez zastosowanie całego separatora magnetycznego składającego się, oprócz bębna magnetycznego, z systemu odprowadzania materiału i opcjonalnie z rynny wibracyjnej, której zadaniem jest równomierne podawanie materiału na bęben magnetyczny.

  GALERIA

  REALIZACJE

  Response code is 404

  PLIKI

  DO POBRANIA


    UM-AM_ulotka.pdf (1,4 MiB, 0 hits)

  FILMY

  separatory magnetyczne

    

  WICHARY Technologies Sp. z o.o.

  42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
  tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
  e-mail: wichary@wichary.eu