Separacja optyczna | WICHARY Technologies

STEINERT Elektromagnetbau GmbH

Separacja optyczna

OPIS

PRODUKTU

Separacja optyczna w przypadku sortowania metali ma co raz to większe znaczenie. Dzięki jej zastosowaniu możemy separować metale nieżelazne z uwzględnieniem koloru i kształtu. Typoszereg UniSort C zaprojektowano do dokładnego sortowania dużych i małych frakcji tworzyw sztucznych, papieru i szkła według kolorów. Przedmiotem sortowania mogą być również inne materiały sypkie. Materiały te są z reguły pozyskiwane przez poprzedzające je systemy sortowania z odpadów opakowaniowych, odpadów komunalnych, starego drewna albo złomu elektronicznego. W zależności od wielkości ziarna i zakresu zmienności barw w jednym obiekcie stosuje się systemy kamer o różnym stopniu rozdzielczości. Każdorazowo konstrukcja układu optycznego jest projektowana pod kątem uzyskania szczególnie wysokiej czułości. Dzięki temu można z jednej strony pracować z maksymalną dokładnością i selektywnością materiałów, z drugiej zaś oszczędza się energię podczas eksploatacji. Oprócz tego ogólna struktura typoszeregu UniSort C umożliwia szybkie przełączanie z jednego zadania sortowania na inne, bez konieczności przeprowadzania pracochłonnych modyfikacji instalacji. W przypadku bardziej wymagających aplikacji związanych z separacją, zalecane jest zastosowanie dodatkowego modułu do rozpoznawania barw lub rozpoznawania metali (metodą indukcyjną).

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  FSS.pdf (7,5 MiB, 0 hits)

FILMY

YOUTUBE

  • LINK 1
  • LINK2

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu