Separacja indukcyjna | WICHARY Technologies

STEINERT Elektromagnetbau GmbH

Separacja indukcyjna

OPIS

PRODUKTU

Indukcyjny system sortowania ISS to doskonałe rozwiązanie w przypadku, gdy nie udaje się odzyskać elementów metalowych i metali nieżelaznych za pomocą procesów separacji magnetycznej lub sortowania odpadów nieżelaznych. System ISS umożliwia wydajne i skuteczne odzyskiwanie metali, stali nierdzewnej i innych surowców metalowych, eliminując potrzebę sortowania ręcznego.

Podstawowe obszary stosowania systemu ISS to resztki po strzępiarce, odpady elektroniczne, wióry drewna, szkło, odpady komunalne i piasek formierski. System ISS nadaje się idealnie do odzysku stali szlachetnej z odpadów nieżelaznych oraz oddzielania odpadów elektronicznych od metali nieżelaznych. Pozwala również rozwiązać problem usuwania przypadkowych domieszek metali z materiałów masowych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości przetwarzanego produktu.

Indukcyjny system sortowania ISS stanowi połączenie ultranowoczesnej technologii czujników ze sterowanymi komputerowo dyszami powietrza, umożliwiając w efekcie szybkie wykrywanie i odrzucanie cząstek metali. Indukcyjny system sortowania ISS® pozwala zwiększyć efektywność ekonomiczną i poprawić jakość produktu, a przy tym odzyskać cenne surowce. Efektem procesu jest niezmiennie wysoki uzysk czystych, wartościowych materiałów. W typowym zastosowaniu przemysłowym system ISS zapewnia czystość i odzysk na poziomie przekraczającym 90%. Oznacza to, że automatyczne oddzielanie z zastosowaniem technologii ISS może podwoić odzysk cennych materiałów w porównaniu z sortowaniem ręcznym. Dzięki zastosowaniu systemu ISS można również trzy- lub czterokrotnie zwiększyć przepustowość procesu, uzyskując dodatkowy efekt ekonomiczny. Zastosowanie dodatkowego sortowania i kruszenia przed systemem ISS pozwala jeszcze bardziej zwiększyć odzysk, przy czym rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od konkretnego przedmiotu procesu. Oprócz czujników ISS® wykrywających metale, firma STEINERT oferuje nowatorską technologię „inteligentnych” czujników, które nie tylko wykrywają metal, ale także odróżniają metale żelazne od nieżelaznych i stali nierdzewnej, a nawet mogą odróżniać małe elementy od dużych lub jeden rodzaj metalu od drugiego.

Dla uzyskania optymalnego efektu można indywidualnie programować:

  • Prędkość taśmy
  • Wrażliwość czujników
  • Przerwę między wykryciem metalu i jego odrzuceniem
  • Ciśnienie sprężonego powietrza podawanego na dysze
  • Czas wyrzutu

Możliwa jest również regulacja położenia dysz sprężonego powietrza – poniżej strefy sortowania lub za nią, a także odległość do materiału masowego lub kąt ustawienia dysz. Im bliżej produktu ustawione są dysze, tym produkt selekcjonowany będzie czystszy. Aby spełnić konkretne warunki przepustowości obowiązujące w zakładzie, firma STEINERT oferuje systemy ISS o różnych szerokościach roboczych.

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  ISS - polnisch (711,9 KiB, 931 hits)

  TD ALK ISS (110,4 KiB, 855 hits)

  TD ISS O (301,8 KiB, 860 hits)

  TD ISS U (232,1 KiB, 578 hits)

  TD ZOR ISS (82,9 KiB, 739 hits)

FILMY

YOUTUBE

  • LINK 1
  • LINK2

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu