Rozdrabniacze rotacyjne i odśrodkowe | WICHARY Technologies

BHS – Sonthofen

Rozdrabniacze rotacyjne i odśrodkowe

OPIS

PRODUKTÓW

Rozdrabniacze rotacyjne i odśrodkowe BHS

Narzędzia rozdrabniające maszyny Rotorshredder RS oddziałują na surowiec z bardzo dużą siłą, powodując jego rozpad na skutek uderzenia, odbijania i cięcia. W rezultacie otrzymujemy selektywnie rozdrobniony materiał oraz uzyskujemy następujące efekty:

 • zmniejszenie rozmiaru cząstek do wielkości docelowej,
 • rozdzielenie materiałów kompozytowych,
 • znaczne rozdrobnienie surowców kruchych,
 • wyodrębnienie metali,
 • separacja i rozdzielenie sczepionych ze sobą materiałów.

Rotorshredder RS firmy BHS nie wykorzystuje podatnych na zużycie narzędzi tnących, lecz jest wyposażony w kilka obracających się bijaków osadzonych elastycznie jeden nad drugim na pionowym wale. Narzędzia mają bardzo prostą i solidną budowę i nie wymagają regulacji ani ostrzenia. Rotorshredder RS umożliwia obróbkę różnorodnych materiałów. Różne parametry maszyny pozwalają zmieniać i optymalizować intensywność i selektywność obróbki materiału. Możliwość adaptacji urządzeń do nowych, odmiennych zadań sprawia, że wydatek poniesiony na zakup tego rozwiązania staje się w pełni uzasadniony.


Rozdrabniacz Rotorshredder RS pracuje w sposób ciągły. Umożliwia to łatwiejszą i bardziej racjonalną integrację maszyny w kompleksowym procesie. Poza tym czas przebywania materiału w maszynie jest względnie krótki, przez co rozdrabniany surowiec nie jest poddawany nadmiernemu obciążeniu termicznemu i nie dochodzi do nadtopienia np. tworzyw sztucznych.

Pojedyncze pełne elementy, których maszyna nie może rozdrobnić, są oddzielane z materiału kompozytowego i usuwane przez oddzielną śluzę.


Obszary zastosowań

 • złom elektryczny i elektroniczny (WEEE),
 • lekka rozdrobniona frakcja,
 • ciężka rozdrobniona frakcja,
 • urządzenia chłodnicze,
 • złom aluminiowy,
 • kompozyty z aluminium, plastiku, szkła lub ceramiki,
 • żużel (hutniczy, ze spalarni odpadów),
 • drewno poużytkowe,
 • makulatura.

Opis działania

Opatentowany rozdrabniacz rotacyjny BHS składa się z cylindrycznej komory roboczej z pionowym, szybko poruszającym się wałem obrotowym. Do wału są przymocowane parami – jedne nad drugim – ruchome narzędzia tnące. Siła odśrodkowa powoduje, że narzędzia ustawiają się poziomo i stabilizują w tej pozycji. Elastyczne osadzenie narzędzi na wale służy równocześnie jako zabezpieczenie przed przeciążeniem. Opcjonalnie Rotorshredder można wyposażyć w koło zamachowe pełniące funkcję magazynu energii. Cylinder ma podwójną ścianę. Wewnątrz znajduje się masywny ruszt szczelinowy z otworami, których wielkość można zmieniać odpowiednio do określonych wymagań Klienta. Materiał jest wprowadzany do komory roboczej od góry. W momencie wejścia do strefy działania narzędzi jest on intensywnie rozdrabniany przez uderzania, odbicia i cięcia. Następnie odpowiednio rozdrobniony materiał usuwany jest z komory roboczej poprzez ruszt szczelinowy. Pojedyncze pełne elementy, których nie da się rozdrobnić, usuwane są z komory roboczej poprzez oddzielną śluzę. Stopień rozdrobnienia i intensywności obciążenia można zmieniać w zależności od potrzeb. Maszyna jest dostępna w trzech różniących się od siebie wielkością wersjach, które można konfigurować zależnie od wymagań, co pozwala spełnić prawie wszystkie oczekiwania dotyczące wydajności, końcowego rezultatu obróbki lub maksymalnego rozmiaru wprowadzanego materiału.


Odkrywanie komponentów zanieczyszczających środowisko
Dyrektywy UE dotyczące recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) wymagają, aby pewne komponenty zanieczyszczające były odseparowane i usunięte.

Rotorshredder RS firmy BHS jest zdolny do wyseparowania komponentów zanieczyszczających takich jak baterie, kondensatory, obwody drukowane, itp. z mieszaniny materiału bez kompletnego ich niszczenia. W dolnej partii rozdrabniacza zanieczyszczenia tego typu mogą być łatwo wysortowane ręcznie ze strumienia materiału.


Firma BHS we własnym centrum testowym w Sonthofen w południowych Niemczech oferuje możliwość przeprowadzenia testów na materiałach Klienta, aby móc wypracować odpowiednie rozwiązania problemów eksploatacyjnych nawet w najtrudniejszych przypadkach. Ponad 120-letnie doświadczenie i innowacyjność w technologii rozdrabniania to atuty, z których korzystają Klienci. Oferujemy dopracowany produkt, który doskonale sprawdził się w różnorodnych, praktycznych zastosowaniach.DANE

TECHNICZNE

TypKomora robocza (średnica)Komora robocza (wysokość)Otwór nasypowy Szerokość w świetle (wys. x szer.) 1) Moc napędu
1) nie nadale się do rozdrabniania elementów pełnych o dużej wytrzymałości. Maksymalna wielkość elementów odpowiada ok. dwóm trzecim wielkości otworu nasypowego.
RS 15151500 mm1500 mm700 x 535 mm110 - 200 kW
RS 20182000 mm1800 mm600 x 1200 mm
900 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
110 - 400 kW
RS 32183200 mm1800 mm1500 x 1500 mm110 - 400 kW

Młyn rotacyjny udarowy RPMV dzięki swej unikalnej konstrukcji rozdrabnia różnorodne materiały do takiej granulacji, którą da się łatwo sortować w kolejnych etapach procesu technologicznego. Może być wykorzystywany do selektywnej redukcji wielkości ziarna, rozbicia i oswobodzenia materiałów kompozytowych, oczyszczania i zagęszczania miękkich, plastycznych metali przez doprowadzenie ich do stanu małych kulek, kruszenia twardych i kruchych materiałów. W związku z powyższym urządzenie znajduje zastosowanie w przypadku obróbki aluminiowych puszek, aluminiowych profili okiennych, odpadów elektronicznych, płytek PCB, żużla, etc.

 • zagęszczenie i separacja wstępnie rozdrobnionych metali żelaznych i kompozytów metali nieżelaznych, takich jak aluminiowe puszki, aluminiowe profile okienne, rozdrobnione odpady elektroniczne, rozdrobniona frakcja ciężka,
 • oczyszczanie materiałów kompozytowych z jakichkolwiek przyczepionych do nich materiałów np. pozostałości szkła w profilach okiennych, pozostałości ceramiki w komponentach metalowych,
 • oswobodzenie materiałów kompozytowych z komponentów elektrycznych takich jak obwody drukowane (płytki PCB), przełączniki, wtyczki i inne materiały kompozytowe (tworzywo sztuczne/metal),
 • oswobodzenie kompozytów z twardych i miękkich tworzyw sztucznych,
 • przeróbka żużli po procesie spalania, żużli odlewniczych, żużli hutniczych i aluminiowych do procesu odzyskiwania i oczyszczania metali,
 • przeróbka i oswobodzenie związanych materiałów takich jak lekka frakcja postrzępiarkowa.

DANE

TECHNICZNE


TypŚrednica wirnika x wysokośćLiczba narzędzi roboczych (podkowy)Prędkość obwodowaMoc napędu
Dane techniczne młyna rotacyjnego udarowego BHS RPMV
RPMV 0813850 x 135 mm6 szt.30-65 m/s45-75 kW
RPMV 11131150 x 135 mm8 szt.30-70 m/s75-132 kW
RPMV 15131500 x 135 mm12 szt.30-70 m/s75-160 kW

Kruszarka rotacyjna odśrodkowa RSMX dzięki zastosowaniu opatentowanego, dwukomorowego wirnika, nadaje się do przeróbki wszystkich rodzajów minerałów, od miękkich do twardych, od lekko do tych ekstremalnie abrazyjnych.

Podczas procesu rozdrabniania wykluczone są wszelkie przypadkowe efekty przeróbki, w efekcie czego jako produkt końcowy otrzymany jest materiał o kształcie kubicznym/sześciennym. Kruszarka odśrodkowa rotacyjna może być użytkowana w dwóch konfiguracjach, które można w dowolnym momencie zmienić: z „półką skalną” lub z „obręczą kowadła” jako ściana uderzana. W przypadku pierwszej, produkuje się kruszywa tj. kamienia lub żwiru o kształcie kubicznym oraz podsypki i piasku z materiałów takich jak: żwir, granit, porfir, gnejs, kwarcyt, klinkier, szkło. W przypadku drugiej konfiguracji, produkuje się minerały o kształcie kubicznym i piasku z materiałów takich jak: żwir, kamień wapienny, dolomit, diabaz, bazalt, andezyt, pokruszone cegły.


Zalety:

 • wysoki wskaźnik wydajności,
 • minimalne ryzyko zakleszczenia się materiału,
 • przyśpieszanie ukierunkowanego podawania materiału,
 • zredukowane zużycie maszyny,
 • optymalne zużycie energii.

DANE

TECHNICZNE


TypŚrednica rotora i wysokośćPrędkość obwodowaMoc napęduZakres wydajności*Granulacja wsadu*
Dane techniczne (wersja standardowa)
RSMX 0913930x135 mm70 m/s (max.)75-160 kW30-75 t/h45-56 mm
RSMX 0922930x220 mm70 m/s (max.)90-132 kW30-90 t/h56-70 mm
RSMX 12221200x220 mm70 m/s (max.)160-400 kW10-400 t/h80-100 mm
RSMX 12331200x330 mm70 m/s (max.)200-400 kW200-400 t/h80-150 mm

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  BHS_Rotorshredder (1,3 MiB, 803 hits)

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu