Przesiewacze ZSEE | WICHARY Technologies

JÖST

Przesiewacze ZSEE

OPIS

PRODUKTU

Wibracyjny separator powietrzny AirVibe 2

firmy JÖST umożliwia zgrubną separację niejednorodnych, suchych materiałów o maksymalnym uziarnieniu 300 mm i idealnie nadaje się do przesiewania złomu elektronicznego. Wyjątkowa kombinacja wielostopniowego układu balistycznego i poprzecznej separacji powietrznej zapewnia bardzo wysoki stopień separacji. Otwiera to nowe możliwości przetwarzania i separacji materiałów poddawanych recyklingowi.

Separator AirVibe 2 wibruje z impulsem liniowym dzięki dwom niewyważonym silnikom. Ruch ten jest istotny w odniesieniu do transportu materiału wejściowego, jego „płynięcia” oraz rozprowadzania. Regulowana dysza powietrzna umieszczona na końcu strefy oddziaływania kieruje impuls powietrzny przez strumień materiału. Lekkie elementy takie jak papier, tworzywa i karton są wydmuchiwane do komory rozprężnej separatora i wyprowadzane z separatora jako frakcja lekka. Frakcja pośrednia, która nie została odseparowana w pierwszym stopniu separacji opartym na wymiarach i kształcie, uderza o regulowaną płytę separacyjną. Szczególnie chodzi tu o elementy lekkie, ale charakteryzujące się dużą powierzchnią i te o wyższej przyczepności, które są wyprowadzane z płyty separacyjnej poprzez ruch liniowy urządzenia i kierowane do frakcji lekkiej. Elementy okrągłe, toczące się oraz te o gładkiej powierzchni jak kamienie i szkło ześlizgują się z płyty separacyjnej i trafiają do frakcji ciężkiej materiału.

Druga dysza powietrzna pod obszarem oddziaływania kieruje powietrze bezpośrednio na płytę separacyjną. Tym samym lekkie, toczące się elementy takie jak plastikowe butelki mogą być separowane i oddzielone z frakcją lekką. Zintegrowany wibracyjny separator łańcuchowy pozwala na dużo bardziej zwartą konstrukcję ze względu na mniejszą komorę rozprężną. Dla materiałów o mokrej powierzchni została opracowana specjalna konstrukcja wykorzystująca bęben separacyjny ze zgarniaczem zamiast płyty, co bardzo ułatwiło i zminimalizowało konserwację urządzenia. AirVibe 2 posiada szerokie możliwości regulacyjne w zależności od różnych, w tym niejednorodnych lub agresywnych materiałów przeznaczonych do separacji. Regulacje obejmują płyty separacyjne i dysze powietrzne, przestrzeń oddziaływania jak i parametry wibracji urządzenia.

Maksymalna przepustowość separatora AirVibe 2 wynosi około 15 t/h.

Separator powietrzny Zig-Zag

firmy JÖST ma za zadanie rozdzielić cząstki ciężkie od cząstek lekkich. Jego duża prędkość i wysoka wydajność rozdziału są osiągane dzięki wielu etapom separacji, optymalnemu podawaniu materiału oraz kontroli prędkości przepływu.

Separatory Zig-Zag zapewniają zwykle od 8 do 15 etapów separacji (w tak zwanych „ramionach”). Materiał jest podawany w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza. Materiał przesuwa się w dół ściany separatora, przeciwnie do strumienia powietrza na każdym zakręcie kanału. To zapewnia przeciwprzepływową separację na każdym zakręcie, tzn. następuje oddzielenie cząstek z przepływającego materiału i przesunięcie ich dalej z wykorzystaniem stosunkowo niskiego tempa przepływu, co jest typowe dla materiałów o lekkich i drobnych cząstkach. Optymalne rozdzielenie można osiągnąć przez sortowanie całości załadowanego materiałów w kilku kolejnych ramionach. Powietrze zastosowane do separacji jest zwykle zawracane do systemu.

Dzięki zaawansowanym technologicznie separatorom powietrznym Zig-Zag, w prosty sposób można rozdzielać łatwo płynące materiały masowe o małej wielkości ziarna, osiągając przy tym wysoki poziom rozdziału.

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA

FILMY

YOUTUBE

     

    WICHARY Technologies Sp. z o.o.

    42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
    tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
    e-mail: wichary@wichary.eu