Linie do recyklingu ZSEE | WICHARY Technologies

Linie do recyklingu ZSEE

OPIS

PRODUKTU

Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. może zaprojektować oraz dostarczyć układy urządzeń służących do przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednym z przykładów jest system recyklingu ERP firmy Hamos zaprojektowany do ekonomicznego recyklingu tzw. odpadów WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment). Odpady są przetwarzane do postaci wysoko skoncentrowanej frakcji metalicznej i niemetalicznej. System ERP zapewnia, przy najniższym koszcie recyklingu, maksymalny odzysk zbywalnych na rynku metali. System ERP składa się z dwóch odrębnych linii technologicznych, które mogą być również instalowane osobno, niezależnie od siebie. System recyklingu ERP jest specjalnie zaprojektowany do niskonakładowego przetwarzania od około 2 000 do około 4 000 kg/h ciężkich odpadów elektrycznych i od 1 000 do 2 000 kg/h lekkich odpadów elektrycznych. Produktem końcowym jest czysta frakcja metaliczna i niemetaliczna.

W układzie ERP I odpady elektryczne są rozdrabniane za pomocą specjalnej, ciężkiej rozdrabniarki. Duże kawałki metali oraz części nieżelazne są wybierane automatycznie. Dodatkowe stanowiska sortowania ręcznego umożliwiają wysortowanie pozostałych cennych elementów takich jak silniki, transformatory, stal nierdzewna itp.

Podstawowe urządzenia wchodzące w skład linii ERP I:

 • rozdrabniacz łańcuchowy
 • przenośniki
 • sita pneumatyczne
 • systemy odpylania
 • przesiewacze
 • separator elektrostatyczny
 • separatory magnetyczne
 • separatory wiroprądowe
 • stanowisko sortowania ręcznego

ERP I przetwarza 2 000 … 4 000 kg/h ciężkich odpadów WEEE takich jak:

 • komputery
 • kopiarki
 • użytkowe urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • urządzenia AGD
 • faxy
 • odkurzacze
 • narzędzia elektryczne
 • laptopy
 • głośniki
 • wieże grające
 • magnetowidy
 • rozdzielnie
 • telefony
 • kalkulatory
 • dyski twarde i dyskietki
 • inne

Układ ERP II jest zaprojektowany do przetwarzania „lekkich” odpadów elektrycznych i elektronicznych i rozdrabniania pozostałości z układu ERP I i innych podobnych źródeł. Młyn młotkowy o bardzo dużej wytrzymałości rozdrabnia odpady w celu oddzielenia frakcji metalicznej od pozostałych materiałów. Co więcej, uzwojenia i inne materiały blokujące się są zbrylane, co ułatwia separację. Następnie odpady są przesiewane i odpylane. Separacja cennych frakcji odbywa się przy wykorzystaniu elektrostatyki i technologii grawimetrycznych.

Podstawowe urządzenia wchodzące w skład linii ERP II:

 • przenośniki
 • młyn młotkowy
 • przesiewacze
 • sita pneumatyczne
 • separator elektrostatyczny
 • separatory magnetyczne
 • separatory wiroprądowe
 • stoły wstrząsowe

ERP II przetwarza 1 000 … 2 000 kg/h odpadów WEEE takich jak:

 • płytki drukowane
  * płytki przymocowane
  * płytki luzem i skrawki
  * odpady poprodukcyjne z produkcji obwodów drukowanych

 • lekka elektronika
 • pozostałości po rozdrabnianiu
 • pył frezarski
 • inne

Odpady, które nie mogą być przetwarzane w linii ERP i muszą być wstępnie przesortowane:

 • ciężkie silniki elektryczne
 • monitory telewizyjne i komputerowe
 • materiały toksyczne
 • kable
 • ciężki sprzęt AGD (zmywarki, pralki bębnowe, chłodziarki)
 • odpady zawierające dodatki toksyczne
 • odpady zawierające ciecze lub oleje

Wszystkie substancje toksyczne lub szkodliwe, które mogą powodować zanieczyszczenie środowiska lub zagrożenie dla zdrowia, muszą być usunięte przed procesem recyklingu.

Przy zastosowaniu systemu ERP można uzyskać:

 • wyselekcjonowane frakcje odpadów takie jak silniki, transformatory, stal nierdzewna, grube metale, płytki drukowane, grube tworzywa itp.
 • wysoko skoncentrowane frakcje metali nieżelaznych (miedź, aluminium, złoto, srebro, platyna, pallad itp.)
 • metale żelazne
 • produkty niemetaliczne (w większości wolny od metali proszek tworzyw sztucznych, żywice epoksydowe, włókna szklane, ceramika, pył itp.)

Zalety systemu ERP:

 • wysoki odzysk metali (także metali szlachetnych)
 • odzysk stali, miedzi i aluminium
 • wysoka czystość frakcji niemetalicznych
 • wysoka wydajność, łatwość obslugi
 • rozwiązanie ekonomiczne, niski koszt recyklingu
 • suchy proces recyklingu, brak zanieczyszczenia środowiska
 • obniżenie kosztów transportu poprzez zredukowanie objętości metali
 • redukcja ilości odpadów przeznaczonych do składowania
 • certyfikowane zniszczenie odpadów WEEE

Wymagana powierzchnia:

Kompletny układ ERP I i II (bez magazynu przeznaczonego dla odpadu i gotowych produktów oraz dróg dla wózków widłowych itd.) wymaga minimum 20 x 50 m. Minimalna wysokość stropu wynosi 10 m.

Wyposażenie dodatkowe

WICHARY Technologies Sp. z o.o. może dostarczyć dodatkowe układy wspomagające pracę systemu ERP:

 • urządzenia do recyklingu monitorów i kineskopów
 • układ KWS – separatory elektrostatyczne do odzysku najdrobniejszych części metalicznych
 • układ EKS – separatory elektrostatyczne dla mieszanek tworzywo – tworzywo
 • separatory wiroprądowe
 • separatory magnetyczne

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  Przykadowa_linia_do_recyklingu_pytek_PCB.pdf (122,9 KiB, 1 099 hits)

FILMY

YOUTUBE

   

  WICHARY Technologies Sp. z o.o.

  42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
  tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
  e-mail: wichary@wichary.eu