Linie i maszyny do recyklingu tworzyw | WICHARY Technologies

Linie i maszyny do recyklingu tworzyw

OPIS

PRODUKTU

Linia recyklingu tworzyw pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym chłodziarki, drukarki itp.) to układ pozwalający na odzysk czystych tworzyw PS, ABS i PP niezależnie od koloru. Jest to szczególnie istotne, ponieważ konkurencyjne systemy oparte na podczerwieni nie są w stanie rozróżniać i separować tworzyw o kolorach ciemnych i czarnym.

Maszyny do recyklingu tworzyw systemu Wersag składają się z części mokrej oraz części suchej. Po przygotowaniu materiału (odpylanie, przesiewanie, separacja Fe i nFe) strumień trafia do dwustopniowej separacji mokrej z wykorzystaniem specjalnej solanki oraz czystej wody. Separacja na mokro pozwala oddzielić zanieczyszczenia takie jak resztki metali, kamienie, kurz itp. a także podzielić materiał na mieszaninę PS/ABS/PP oraz reszty tworzyw. Mieszanina PS/ABS/PP po domieleniu i wysuszeniu trafia na zestaw separatorów elektrostatycznych EKS, które oddzielają PS od ABS i PP. W efekcie powstają czyste (powyżej 99%) frakcje tworzyw PS, ABS i PP.

Linia Wersag dzięki układowi separacji mokrej i suchej pozwala na oczyszczenie tworzyw z zanieczyszczeń drewnem oraz na wydzielenie gumy. Drewno jest usuwane ze strumienia materiału dzięki zastosowaniu separatora elektrostatycznego hamos typ KWS natomiast guma i elastomery są usuwane w systemie RSS opartym na separacji elektrostatycznej hamos typ EKS. Każdy proces jest przeprowadzany niezależnie od koloru materiału.

Maszyny do recyklingu tworzyw systemu Wersag to sprawdzona technologia, która tanim kosztem umożliwia zagospodarowanie tworzyw ZSEE oraz odzysk cennych tworzyw takich jak PS, ABS i PP.

Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. może zaprojektować różne konfiguracje linii ZSEE w zależności od składu odpadów, wydajności, pożądanego efektu końcowego i stopnia umaszynowienia układu.

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA

FILMY

maszyny do recyklingu

     

    WICHARY Technologies Sp. z o.o.

    42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
    tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
    e-mail: wichary@wichary.eu