Przesiewanie odpadów komunalnych | WICHARY Technologies

JöST

Przesiewanie odpadów komunalnych

OPIS

PRODUKTU

Jednym z podstawowych procesów przetwarzania i sortowania odpadów komunalnych jest przesiewanie odpadów. Wśród odpadów komunalnych problematycznym materiałem jest popiół, który można łatwo i skutecznie odsiać od reszty odpadów wykorzystując do tego przesiewacze typu flip-flow.

Nowy przesiewacz flip-flow OSCILLA firmy Joest jest idealnym rozwiązaniem dla materiałów sklejających się i trudnych do przesiania. Typowe aplikacje to odpady niejednorodne i zawilgocone, a także sklejające się i wilgotne popioły, minerały i materiały w postaci grud. Typowe uziarnienie mieści się w zakresie 0-100 mm. OSCILLA jest przesiewaczem wibracyjnym wykorzystującym zjawisko rezonansu. Wewnętrzna rama przesiewacza jest wprowadzana w ruch w wyniku drgań przesiewacza, co powoduje silne ruchy pionowe paneli przesiewacza. Liniowy lub kołowy ruch przesiewacza wytwarza przyspieszenie pokładu, które może być dużo większe niż w przypadku wcześniejszych modeli przesiewaczy (>50 g). Tym sposobem pokład przesiewacza jest utrzymywany w czystości, a wysoka skuteczność klasyfikacji może być osiągnięta nawet w przypadku materiałów trudno przesiewalnych. Nowa, opatentowana konstrukcja firmy JÖST łączy korpus przesiewacza z wewnętrzną ramą za pomocą systemu sprężyn listwowych. To umożliwia osiągnięcie wyższego impulsu ruchowego i wyższego przyśpieszenia niż ma to miejsce w przypadku systemów konkurencyjnych. Nowa konstrukcja sprężyn jest nie tylko bardzo wytrzymała i odporna na zużycie, ale umożliwia też łatwą regulację ruchu i przyśpieszenia bez żadnego systemu sterowania.

Przesiewacz do odpadów typu OSCILLA jest dostępny również jako układ wielopokładowy lub kombinacja systemu flip-flow i przesiewacza konwencjonalnego. Jako pokład górny przesiewacza do odpadów można zastosować jakikolwiek dostępny system przesiewający począwszy od siatki stalowej poprzez perforowaną blachę, przesiewacz prętowy lub system segmentowy wykonany z poliuretanu.

Ważnym elementem różnicującym nowy przesiewacz do odpadów od poprzednich modeli jest możliwość indywidualnej regulacji i dokładnego dostrajania każdego pojedynczego pokładu. Umożliwia to unikalny system nowych, płaskich sprężyn listwowych firmy JÖST. Elementy poprzeczne układu są zaprojektowane w specjalny sposób, aby uniemożliwić sklejanie lub nawarstwianie się materiału. Mata lamelowa przesiewacza jest zaginana przy ścianach bocznych. Tym samym, otwarta przestrzeń przesiewacza i szerokość efektywna są zmaksymalizowane. W oparciu o swoje długoletnie doświadczenie firma JÖST oferuje kilkanaście sprawdzonych rozwiązań bocznego uszczelniania pokładu, aby uniemożliwić powtórne dostawanie się materiału wejściowego na pokład niższy

Dostępne są różne systemy napędowe, w tym:

 • silniki,
 • wzbudnice,
 • dwu lub czterołożyskowe napędy kołowe.

Wyżej wymienione rozwiązania są stosowane od dziesięcioleci i produkowane z zachowaniem najwyższej jakości technologii JÖST. W zależności od wykorzystanego układu napędowego, jego smarowanie może odbywać się za pomocą systemu olejowego lub systemu smarów stałych. Typowymi zastosowaniami dla tego typu przesiewaczy są: odpady komunalne, kompost, RDF, minerały, złom elektroniczny, materiały zbrylone, popioły.

ZALETY

 • znacząco większy skok przesiewacza,
 • wartość przyśpieszenia powyżej 50 g,
 • poziome sprężyny listwowe jako element łączący (patent JÖST),
 • regulowany kąt podrzutu,
 • układ wielopokładowy flip-flow,
 • mocowanie mat lamelowych za pomocą zacisków (bez konieczności stosowania śrub),
 • szybka i łatwa wymiana mat lamelowych,
 • możliwa kombinacja przesiewacza flip-flow i układu konwencjonalnego.

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  2013_JOST_OSCILLA_Recykling_PL (2,1 MiB, 0 hits)

FILMY

YOUTUBE

   

  WICHARY Technologies Sp. z o.o.

  42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
  tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
  e-mail: wichary@wichary.eu