Klasyfikacja wymiarowa złomu postrzępiarkowego | WICHARY Technologies

JÖST

Klasyfikacja wymiarowa złomu postrzępiarkowego

OPIS

PRODUKTU

 
Przesiewacz z sitem palcowym Stabrofix, ze względu na swoją wytrzymałą konstrukcję, stworzony jest do ciężkich aplikacji, ale głównie do materiału otrzymanego po procesie rozdrabniania. Druty palcowe są przykręcone na boku, tuż obok belek poprzecznych . W takim układzie z powodzeniem można przetwarzać frakcje o ziarnistości do 1000 mm. Długość drutów palcowych określony jest zgodnie z maksymalną wagą frakcji i waha się pomiędzy 450 a 800 mm. Dzięki zwiększonej powierzchni przesiewu z zastosowaniem stożkowych otworów o szerokości pomiędzy 30 a 300 mm, system Stabrofix pozwala na pracę praktycznie bez możliwości zapychania się. Przy aplikacji materiałów ściernych poprzeczne belki ekranu (sita) chronione są przez płytki (blaszki) zabezpieczające.

Przesiewacz z sitem palcowym Stabroflex został specjalnie zaprojektowany dla frakcji materiału, które mają tendencję do przylegania (sklejania się), gdzie nie jest możliwe przesiewanie na normalnej siatce z kwadratowymi otworami. Druty palcowe znajdują się po jednej stronie w poliuretanowych blokach które są następnie zgarniane przez belki poprzeczne sita (ekranu). Umocowane elastycznie druty palcowe, wykonują ruch relatywny do głównej wibracji przesiewacza, w którym materiał aktualnie się znajduje. W ten sposób dokonuje się samooczyszczania, dzięki czemu duże frakcje materiału, które ciężko przesiać, mogą być oddzielone. Następnie, co drugi drut palcowy może być zamontowany krótszy, przez co generuje się dodatkowy ruch drutów pomiędzy sobą, co z kolei polepsza efekt przesiewu. Aby osiągnąć efekt dodatkowych otworów stożkowych, druty palcowe mogą być umocowane w poliuretanowych blokach.

Wibracyjny separator powietrzny AirVibe 2 firmy JÖST umożliwia zgrubną separację niejednorodnych, suchych materiałów o maksymalnym uziarnieniu 300 mm i idealnie nadaje się do przesiewania złomu elektronicznego. Wyjątkowa kombinacja wielostopniowego układu balistycznego i poprzecznej separacji powietrznej zapewnia bardzo wysoki stopień separacji. Otwiera to nowe możliwości przetwarzania i separacji materiałów poddawanych recyklingowi.

Separator AirVibe 2 wibruje z impulsem liniowym dzięki dwom niewyważonym silnikom. Ruch ten jest istotny w odniesieniu do transportu materiału wejściowego, jego „płynięcia” oraz rozprowadzania. Regulowana dysza powietrzna umieszczona na końcu strefy oddziaływania kieruje impuls powietrzny przez strumień materiału. Lekkie elementy wydmuchiwane do komory rozprężnej separatora i wyprowadzane z separatora jako frakcja lekka. Frakcja pośrednia, która nie została odseparowana w pierwszym stopniu separacji opartym na wymiarach i kształcie, uderza o regulowaną płytę separacyjną. Elementy okrągłe, toczące się oraz te o gładkiej powierzchni jak kamienie i szkło ześlizgują się z płyty separacyjnej i trafiają do frakcji ciężkiej materiału.

Druga dysza powietrzna pod obszarem oddziaływania kieruje powietrze bezpośrednio na płytę separacyjną. Tym samym lekkie, toczące się elementy mogą być separowane i oddzielone z frakcją lekką. AirVibe 2 posiada szerokie możliwości regulacyjne w zależności od różnych, w tym niejednorodnych lub agresywnych materiałów przeznaczonych do separacji. Regulacje obejmują płyty separacyjne i dysze powietrzne, przestrzeń oddziaływania jak i parametry wibracji urządzenia. Maksymalna przepustowość separatora AirVibe 2 wynosi około 15 t/h.

Separator powietrzny Zig-Zag firmy JÖST ma za zadanie rozdzielić cząstki ciężkie od cząstek lekkich. Jego duża prędkość i wysoka wydajność rozdziału są osiągane dzięki wielu etapom separacji, optymalnemu podawaniu materiału oraz kontroli prędkości przepływu.

Separatory Zig-Zag zapewniają zwykle od 8 do 15 etapów separacji (w tak zwanych „ramionach”). Materiał jest podawany w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza. Materiał przesuwa się w dół ściany separatora, przeciwnie do strumienia powietrza na każdym zakręcie kanału. To zapewnia przeciwprzepływową separację na każdym zakręcie, tzn. następuje oddzielenie cząstek z przepływającego materiału i przesunięcie ich dalej z wykorzystaniem stosunkowo niskiego tempa przepływu, co jest typowe dla materiałów o lekkich i drobnych cząstkach. Optymalne rozdzielenie można osiągnąć przez sortowanie całości załadowanego materiałów w kilku kolejnych ramionach.

Powietrze zastosowane do separacji jest zwykle zawracane do systemu. Dzięki zaawansowanym technologicznie separatorom powietrznym Zig-Zag, w prosty sposób można rozdzielać łatwo płynące materiały masowe o małej wielkości ziarna, osiągając przy tym wysoki poziom rozdziału.

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  JST_AirVibe.pdf (2,7 MiB, 778 hits)

  JST_Zig_Zag_EN.pdf (524,2 KiB, 623 hits)

  Stabroflex__Stabrofix.pdf (171,3 KiB, 1 053 hits)

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu