Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE

OPIS

PRODUKTU

 
Linia technologiczna do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ZSEiE zawiera zwykle takie urządzenia jak rozdrabniacze, młyny, separatory metali, przesiewacze i sita. Każda linia technologiczna jest indywidualnie dostosowana przez firmę WICHARY Technologies do potrzeb i materiału Klienta.

Najważniejsze przy projektowaniu są cechy, którymi charakteryzuje się każda linia technologiczna, tj. przepustowość, rodzaj materiału jaki jest poddawany recyklingowy, udział wymiarowy oraz procentowy poszczególnych frakcji, rodzaj i oczekiwana czystość gotowego produktu. Zużyty sprzęt po ewentualnym wstępnym demontażu kierowany jest na rozdrabniacz wstępny. Po wstępnym rozdrobnieniu materiał trafia na przesiewacz, gdzie następuje podział na frakcję drobną i grubą. Frakcja gruba kierowana jest na separator magnetyczny, a następnie przenośnikiem do sortowania wstępnego. Wydzielane są między innymi baterie, tworzywa, kable/przewody, płytki PCB i miedź. Frakcja drobna po separacji magnetycznej trafia do dalszego rozdrabniania i przesiewania. Istotnym elementem linii jest młyn młotkowy, który działa na zasadzie siły odśrodkowej. Metale żelazne i nieżelazne uderzając o ścianki ulegają zaokrągleniu i formowane są elementy kuliste, dzięki czemu możliwa jest bardzo precyzyjna separacja za pomocą separatora magnetycznego, separatora wiroprądowego czy też separatora powietrznego. Pył powstały w procesie możne skierować dodatkowo na separator elektrostatyczny, który pozwala odzysk najdrobniejszych cząstek metali szlachetnych.

Dzięki doświadczeniu firmy WICHARY Technologies projektowane przez nas linie pozwalają na odzysk takich metali jak stal, aluminium, miedź, mosiądz, stopy lutownicze, metale szlachetne itd. Dzięki zastosowaniu takich urządzeń jak sorter optoelektroniczny można uzyskać osobną frakcję kabli (dzięki technologii 3D), która może być kierowana do dalszej obróbki. Urządzenie do recyklingu kabli pozwala na odseparowanie metalu od tworzywa. Każda linia technologiczna jest indywidualnie dostosowana do potrzeb i materiału Klienta.

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


FILMY

YOUTUBE

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu