Separacja metali ze złomu po strzępiarce | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Separacja metali ze złomu po strzępiarce

OPIS

PRODUKTU

 
Linia technologiczna do separacji metali ze złomu po strzępieniu zawiera zwykle takie urządzenia jak rozdrabniacz, przesiewacz, separator powietrzny, separator metali żelaznych, separator metali nieżelaznych, separator z indukcyjnym systemem sortowania i separator rentgenowski.

Każda linia technologiczna jest indywidualnie dostosowana do potrzeb i materiału klienta przez firmę WICHARY Technologies Sp. z o.o., która projektuje, dostarcza i uruchamia swoje linie technologiczne. Najważniejsze przy projektowaniu są parametry, którymi charakteryzuje się każda linia technologiczna, tj. przepustowość, rodzaj materiału jaki jest poddawany recyklingowi, rozmiar materiału i udział procentowy poszczególnych frakcji, oczekiwana czystość materiału, zanieczyszczenia itd.

Typowy proces separacji metali ze strumienia postrzępiarkowego wygląda następująco – materiał postrzępiarkowy trafia na przesiewacz wielopokładowy, gdzie następuje podział frakcji ze względu na wielkość. Frakcja podsitowa kierowana jest na separator powietrzny typu ZIG-ZAG i rozdzielana jest na frakcję ciężką i lekką. Frakcja lekka to tworzywa sztuczne, pianki poliuretanowe, drewno itp. Ciężka frakcja (metale, większe kawałki gumy, kamienie itp.) trafia najpierw na separator magnetyczny bębnowy, oraz dodatkowo na separator elektromagnetyczny nadtaśmowy, następnie kierowana jest na separator metali nieżelaznych. W zależności od potrzeb, drobną frakcję metali nieżelaznych można skierować na separator powietrzny lub na separator rentgenowski, gdzie można wyodrębnić każdy metal z osobna tj. aluminium, miedź, cynk itp. W celu doczyszczenia, drobną frakcję ciężką można skierować na separator wykorzystujący indukcyjny system sortowania typ ISS, który w połączeniu z kamerą potrafi wyodrębnić osobno frakcję ZURIK – stal nierdzewna i ICW – izolowane kable/przewody. Linia technologiczna frakcji nadsitowej wykorzystuje podobne urządzenia co linia frakcji podsitowej, natomiast każdy separator jest skalibrowany do separacji większych elementów. Ma to kluczowe znaczenie w odniesieniu do skuteczności odzysku metali oraz czystości wydzielonych frakcji.

Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. projektuje, dostarcza i oddaje do eksploatacji kompletne linie technologiczne zgodnie z wymaganiami Klienta. Opieramy się na ponad stuletnim doświadczeniu naszych partnerów takich jak firmy STEINERT Elektromagnetbau GmbH, JÖST, BHS Sonthofen i sprawdzonych poddostawców z rynku polskiego.

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


FILMY

YOUTUBE

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu