Separacja metali z żużli pospalarnianych | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Separacja metali z żużli pospalarnianych

OPIS

PRODUKTU

 
Linia technologiczna do zagospodarowania żużli pospalarnianych składa się zwykle z takich podstawowych urządzeń jak: kruszarka, przesiewacz, separator metali żelaznych, separator metali nieżelaznych i przenośniki. Linię można doposażyć w układ separacji stali nierdzewnej czyli separator indukcyjny oraz układ separacji rentgenowskiej do wysortowania oddzielnie poszczególnych metali i stopów. Każda linia technologiczna jest indywidualnie dostosowana do potrzeb i materiału klienta przez firmę WICHARY Technologies. Najważniejszymi parametrami przy projektowaniu linii są wydajności linii, skład, wymiary i pochodzenie żużli oraz pożądany efekt końcowy.

Kruszarka wstępna rozdrabnia i uwalania cenne metale uwięzione w bryłach żużlu. W przypadku żużli pospalarnianych używana jest zwykle kruszarka typu Rotorshredder. Urządzenie to kruszy bryły żużla za pomocą młotków stalowych zainstalowanych na pionowym, wirującym wale. Po rozdrobnieniu, żużle kierowane są na przesiewacze, gdzie następuje ich podział ze względu na rozmiar. Doskonałym i sprawdzonym rozwiązaniem są przesiewacze firmy Joest GmbH. Poszczególne frakcje trafiają na odpowiednio dobrane separatory magnetyczne i separatory wiroprądowe. Separator wiroprądowy separuje metale nieżelazne takie jak aluminium, miedź, mosiądz, brąz itp. Separator wykorzystujący indukcyjny system sortowania (ISS firmy STEINERT Elektromagnetbau GmbH) wydziela stal nierdzewną, a separator rentgenowski (XSS firmy STEINERT Elektromagnetbau GmbH) pozwala na odseparowanie poszczególnych metali ze względu na rodzaj.

Firma WICHARY Technologies oferuje rozwiązania sprawdzone i bazujące na wieloletnim doświadczeniu naszych partnerów zagranicznych, którzy dostarczyli wiele rozwiązań do waloryzacji żużli na całym świecie.

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


FILMY

YOUTUBE

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu