Systemy ważenia dynamicznego | WICHARY Technologies

RAILWEIGHT

Systemy ważenia dynamicznego

OPIS

PRODUKTU

 
W porównaniu do tradycyjnych technik ważenia bazujących na pomostach ważących, konstrukcja Systemu Weighline/Streamline opiera się na czujnikach tensometrycznych przymocowanych do szyn, tzw. „szynach ważących”. Zastosowana technologia eliminuje konieczność wykonywania kosztownych prac budowlanych związanych z przygotowaniem podłoża, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów instalacji, kosztów uruchomienia systemu oraz jego późniejszej bezproblemowej eksploatacji. Dodatkowo modułowa budowa systemu ważenia umożliwia etapowanie robót, dzięki czemu cały proces montażu może zostać wykonany w dwa dni robocze np. weekend, nie powodując przestoju w pracy zakładu. Kolejne czynności tj. układanie kabli, podłączanie skrzynek przyłączeniowych i aparatury pomiarowej odbywa się bez zakłócania ruchu.

Charakterystyka systemu ważenia:
• Pomiary dynamiczne/statyczne pociągów
• Określanie masy brutto, tary i netto
• Rozpoznawanie różnych typów wagonów kolejowych, z różną ilością osi, bez potrzeby ingerencji operatora
• Detekcja przeciążenia wagonów, osi i poszczególnych kół
• Detekcja nierównomiernego rozłożenia ładunku w osi wzdłużnej i poprzecznej wagonu do celów bezpieczeństwa
• Wykrywanie kierunku przejazdu
• Pomiar prędkości pojazdu.

Zastosowanie – System Weighline/Streamline jest wykorzystywany do:
• Ważenia składów do celów handlowych na bocznicach kolejowych
• Detekcji przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie na liniach kolejowych
• Wyważania wózków w zakładach naprawczych i produkcyjnych
• Liczenia liczby pasażerów metra.

DANE

TECHNICZNE

Maksymalna prędkość eksploatacyjna≤ 10 km/h
Minimalna prędkość eksploatacyjna≥ 0,1 km/h
Maksymalna masa wagonu120.000 kg
Minimalna masa wagonu8.000 kg
Obciążalność maksymalna przetworników16.500 kg
Obciążalność minimalna przetworników1.500 kg
Kierunek jazdy w trakcie ważeniaważenie jedno- lub dwukierunkowe
Metoda ważeniaważenie cząstkowe wagonu spiętego; ważenie każdego koła
Zakres temperatur roboczychod -10 °C do +40°C
Parametry zasilania90/230 VAC, 50 Hz
Warunki klimatyczneotoczenie zamknięte, pozbawione kondensatu pary wodnej (procesor wagowy TSR400);
otoczenie otwarte, dopuszczalne występowanie skroplin (przetworniki Weighline);
Klasa elektromagnetycznaE1 i E2
Stopień ochronyIP 67

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


FILMY

SYSTEMY ważenia dynamicznego


 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu