Systemy liczenia osi TAZ II – S295 | WICHARY Technologies

PINTSCH TIEFENBACH GmbH

Systemy liczenia osi TAZ II – S295

OPIS

PRODUKTU

 
System liczenia osi TAZ II – S295 powstał w oparciu o indukcyjne czujniki koła generujące impulsy przekazywane do modułów elektronicznych zlokalizowanych z reguły w przekaźnikowniach lub wolnostojących szafach aparaturowych. Przeznaczony do stosowania na bocznicach kolejowych, sprawdza się w trudnych warunkach terenowych (na zabrudzonych torach), w kopalniach, elektrowniach, czy rafineriach.

TAZ II – S295 jest prosty w obsłudze i utrzymaniu. Jedynym elementem zewnętrznym systemu jest indukcyjny czujnik koła, bezpośrednio połączony z kartami przyłączającymi, zlokalizowanymi w przekaźnikowni lub w szafach przytorowych, który w praktyce przy poprawnym działaniu nie podlega regulacji poza zwykłymi przeglądami.

TAZ II – S295 jest od wielu lat eksploatowany na bocznicach kolejowych w Polsce i na świecie, spełnia wymagania bezpieczeństwa w klasie SIL-4 oraz posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia UTK.

Funkcje systemu TAZ II-S295:
• Dwukanałowe dodawanie/odejmowanie osi (bilans osi).
• Detekcja odpadania czujników koła od szyny (przejście w bezpieczny stan zajętości)
• Detekcja zwarć, przerw w żyłach kabli zasilających czujniki koła
• Detekcja chwilowych i długotrwałych zaników napięcia zasilająceg
• Stwierdzanie kierunku jazdy taboru szynowego
• Wypracowywanie bezpiecznej informacji – „wolny/zajęty” – i przekazywanie jej do systemów nadrzędnych SRK poprzez bezpotencjałowe zestyki przekaźników
• Współpraca poprzez interfejsy przekaźnikowe z nadrzędnymi systemami SRK – komputerowymi lub przekaźnikowymi
• Możliwość realizacji funkcji zerowania liczników z poziomu urządzeń wewnętrznych oraz z poziomu np. dyżurnego ruchu lub bezpośrednio przez drużyny manewrowe w terenie z wykorzystaniem zewnętrznych przycisków „RESET”
• Opcja: Rejestr zadziałań (1 Karta) z pamięcią zdarzeń i Interfejsem dla drukarki, rejestratora i linii transmisji danych.

ZALETY

• Urządzenia zewnętrzne nie wymagają konserwacji, są odporne na działanie zakłóceń z sieci powrotnej, hamulców szynowych i innych
• Działa niezależnie od parametrów podtorza, rodzaju nawierzchni przejazdu, odporności podtorza oraz stanu utrzymania podtorza
• Rozpoznaje wszystkie rodzaje zestawów kołowych, również wagonów z obniżoną podłogą
• Budowa modułowa z kartami Euro
• Możliwość wykorzystania systemu dla zabezpieczenia przejazdów kolejowych (SSP).

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  CZUJNIK KOŁA PL (1,5 MiB, 1 350 hits)

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu