System sterowania ruchem kolejowym | WICHARY Technologies

PINTSCH TIEFENBACH GmbH

System sterowania ruchem kolejowym

OPIS

PRODUKTU

System sterowania ruchem kolejowym SRK

System sterowania ruchem kolejowym TMC-EOW/RaStW przeznaczony jest do zarządzania elementami automatyki kolejowej na bocznicach kolejowych, stacjach i górkach rozrządowych, stacjach zakładowych.

System umożliwia sterowanie na trzech poziomach obsługi realizowanych poprzez:
• Lokalne nastawianie zwrotnic przez drużynę manewrową przy pomocy przycisków nastawczych
• Przebiegowe nastawianie zwrotnic przez drużynę manewrową przy pomocy torowych pulpitów nastawczych
• Nastawianie zwrotnic z komputerowego pulpitu nastawczego

W przypadku każdej aplikacji, modułowa budowa systemu TMC – EOW/RaStW daje projektantowi dużą elastyczność oraz pozwala na zaprojektowanie:
• Każdego poziomu sterowania z osobna,
• Centralnego, komputerowego pulpitu sterowania bez opcji sterowania lokalnego (centralizacja sterowania),
• Centralnego, komputerowego pulpitu sterowania z opcją przekazywania sterowania „na grunt” do wybranych rejonów manewrowych.

To, co szczególnie wyróżnia system sterowania ruchem kolejowym TMC – EOW/RaStW na tle rozwiązań konkurencyjnych, to możliwość tymczasowej rezygnacji z obsługi centralnej nastawni na okres zmniejszonego ruchu w wybranych rejonach manewrowych bocznicy kolejowej i przekazanie sterowania „na grunt”. Wszystkie zwrotnice w trasach przebiegu, prowadzące do obszaru EOW (sterowanie lokalne), przed przełączeniem na obsługę lokalną, zostaną ustawione ochronnie i zamknięte tak, że wjazdy i wyjazdy z lokalnego rejonu nastawczego będą wykluczone podczas pracy w trybie EOW.

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  Sterowanie ruchem kolejowym (1,9 MiB, 618 hits)

FILMY

YOUTUBE


 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu