WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Przeciągarki wagonowe / Wózki przetokowe

OPIS

PRODUKTU

 
Stworzony przez WICHARY Technologies innowacyjny system przetaczania taboru kolejowego z udziałem wózków przetokowych umożliwia zastąpienie lub ograniczenie wykorzystania lokomotyw manewrowych. Ich wykorzystanie do pracy manewrowej pozwala na zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstw, które korzystają z gałęzi transportu kolejowego.

Wózki przetokowe znajdują zastosowanie przede wszystkim na stanowiskach przeładunkowych, rozładunkowych i załadunkowych do których można zaliczyć: kopalnie, elektrownie, fabryki, terminale intermodalne, centra logistyczne. Połączenie kilku urządzeń w jeden system pozwala na zautomatyzowanie pracy rozrządowej na górkach rozrządowych. Wózki przetokowe pozwalają na przetaczanie i pozycjonowanie wagonów, grup wagonów i całych składów pociągowych o masie do 2000 ton. Ich zastosowanie pozwala w istotny sposób obniżyć koszty związane z pracą manewrową na stanowiskach załadunkowo-rozładunkowych.

W zależności od potrzeb wózki przetokowe mogą współpracować z urządzeniami SRK, wagami kolejowymi, wywrotnicami wagonowymi i innymi systemami przeładunkowymi, stosowanymi na bocznicach kolejowych zakładów przemysłowych. Wszechstronność systemu pozwala na zestawienie dowolnej ilości współpracujących ze sobą wózków przetokowych w jeden zautomatyzowany system, np. system podawania i odbierania wagonów z wywrotnicy wagonowej.

Na stanowiskach rozładowczo – załadowczych występuje często potrzeba przemieszczania oraz pozycjonowania pojedynczych wagonów, jak również całych składów. Manewrowanie za pomocą przeciągarek pozwala w istotny sposób zmniejszyć koszty wykonywania tych operacji. Czas trwania załadunku lub rozładunku pojedynczego wagonu wynosi niejednokrotnie zaledwie kilkadziesiąt minut. Przeciągarki do wagonów (wózki przetokowe) są sterowane przez operatora stanowiska rozładowczo – załadowczego z pulpitu sterowniczego lub za pomocą zdalnego sterowania, dzięki czemu nie wymagają udziału innych pracowników do obsługi. Zaczepianie jak też wyczepianie wózka transportowego o wagon następuje samoczynnie.

1. Wstęp

Na stanowiskach rozładowczo – załadowczych występuje często potrzeba przemieszczania na małe odległości oraz pozycjonowania pojedynczych wagonów jak również całych składów. Czas trwania załadunku lub rozładunku pojedynczego wagonu wynosi niejednokrotnie kilkadziesiąt minut, co przy zastosowaniu lokomotywy powoduje, że efektywny czas jej pracy wynosi tylko kilka procent czasu uwiązania do składu. Manewrowanie pojedynczymi wagonami czy też całymi składami za pomocą przeciągarek pozwala w istotny sposób zmniejszyć koszty wykonywania tych operacji. Przeciągarki do wagonów firmy Tiefenbach są sterowane przez operatora stanowiska rozładowczo – załadowczego z pulpitu sterowniczego i nie wymagają udziału innych pracowników do obsługi. Zaczepianie jak też wyczepianie wózka transportowego na wagonie następuje samoczynnie.
2. Budowa i zasada działania przeciągarek

Podstawowym elementem przeciągarki jest wózek transportowy. Wózek w standardowym wykonaniu pozwala na operowanie składem wagonów na prostym torze jak również na łukach. Jest on wyposażony w uchylne ramiona transportowe, na końcu których znajduje się rolka. W stanie nieaktywnym ramiona są schowane, a wózek mieści się w skrajni budowli. Nad wózkiem można przejechać dowolnym pojazdem szynowym. Aktywacja ramion następuje po najechaniu wózka na przytwierdzone do podkładów listwy zwalniające, które zwalniają rygle ramion. Ramiona unoszą się do góry pod działaniem sprężyny. Aktywny wózek po napotkaniu koła zaczepia się o nie.

Wózek jest prowadzony we wnękach łubkowych szyn jezdnych (nie są wymagane żadne dodatkowe elementy prowadzące wózek) i napędzany za pomocą napędu elektrycznego za pośrednictwem liny. Napęd przewijając linę może przesuwać wózek w obydwie strony. Napęd przeciągarki złożony jest z silnika elektrycznego z hamulcem, który poprzez przekładnię mechaniczną obraca napędowe koło linowe. Silnik jest sterowany z przekształtnika częstotliwości, co zapewnia płynną regulację prędkości jazdy wózka oraz łagodne „wchodzenie wózka w wagon”. Napęd jest umieszczony przeważnie na betonowym fundamencie obok toru, chociaż możliwe jest również wykonanie z napędem umieszczonym w kanale w międzytorzu.

Hydrauliczna stacja napinania liny zapewnia stałe i równomierne napięcie liny, kompensując trwałe i termiczne odkształcenia liny, przez co nie występuje zjawisko poślizgu liny na kole napędowym. Napinające koło linowe jest umocowane na przesuwnych saniach, na które naciska siłownik hydrauliczny. Ciśnienie oleju zapewnione jest przez akumulator hydrauliczny. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć stosowania zasilacza z pompą hydrauliczną i tym samym konieczności doprowadzenia energii elektrycznej. Oprócz oszczędności energii upraszcza konstrukcję w przypadku zabudowy urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem. Aktywacja ramion następuje po najechaniu wózka na przytwierdzone do podkładów listwy zwalniające, a opuszczanie ramion i dezaktywacja wózka następuje na listwach sterujących przeważnie przymocowanych do podkładów na końcu drogi transportowej.

Pracę urządzenia nadzoruje system czujników. Zbliżanie wózka do końca drogi transportowej sygnalizują zbliżeniowe czujniki indukcyjne. Ciśnienie w układzie hydraulicznym nadzorowane jest przez czujnik ciśnienia. Przekroczenie dopuszczalnego wydłużenia liny sygnalizowane jest przez zbliżeniowy czujnik indukcyjny kontrolujący położenie sań stacji napinającej. Przekroczenie dopuszczalnej siły ciągnącej jest wykrywane przez sterownik przekształtnika częstotliwości. Wystąpienie poślizgu liny na kole napędowym wykrywa prądnica tachometryczna, która również kontroluje prędkość jazdy wózka. Meldunki o ewentualnych zakłóceniach są wyświetlane za pomocą lampek kontrolnych na pulpicie sterującym.

Mały wózek do przemieszczania 5 – 6 wagonów po 80 t wymaga zabudowania dodatkowej szyny prowadzącej. Szyna ta może być w zależności od warunków lokalnych i zadań wykonywanych przez przeciągarkę umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz toru. Zewnętrzne umieszczenie dodatkowej szyny prowadzącej pozwala na przepychanie wagonów przez rozjazdy. Do ciężkich składów przeznaczony jest również wózek natorowy, który oddziaływuje na wagon za pośrednictwem zderzaków i sprzęgu. Zaczepienie za hak następuje samoczynnie, a wyczepienie odbywa się po najechaniu wózka na listwę sterującą, przymocowaną do podkładów. Wózek taki stosowany na torze przelotowym musi mieć rozjazd i krótki tor garażowy.

Firma Wichary Technologies Sp. z o.o. zawsze stara się dopasować rozwiązanie do potrzeb klienta i warunków lokalnych. Przykładem może być zastosowanie jednego napędu do dwóch wózków poruszających się na dwóch sąsiednich torach. Rozwiązanie to jest stosowane w przypadku, kiedy nie występuje potrzeba jednoczesnego przemieszczania wagonów na obu torach. Dzięki temu koszty urządzeń przypadające na jeden tor mogą zostać istotnie zredukowane.ZALETY

• Ciągła dostępność środka transportu
• Obsługa przez jednego operatora realizującego podstawianie wagonów pod załadunek/rozładunek
• Możliwość automatyzacji załadunku i rozładunku
• Brak konieczności posiadania specjalistycznych szkoleń, wystarczy szkolenie producenta
• Brak emisji spalin (zastosowanie napędu elektrycznego)
• Bardzo niski poziom emisji hałasu
• Niska awaryjność
• Niskie koszty eksploatacyjne
• Prostota działania
• Niskie koszty eksploatacji
• Możliwość przemieszczania dużych składów
• Dokładność pozycjonowania
• Sterowanie radiowe w standardzie
• Możliwość przetaczania przez rozjazdy
• Przyjazność dla środowiska.

DANE

TECHNICZNE

Sposób montażu
Uciąg [t]
w międzytorzu na dodatkowych szynach<2000
w międzytorzu w wewnętrznych obrysach szyn głównych<2000
z boku torowiska<640

PLIKI

DO POBRANIA


  Przeciągarka PL (2,5 MiB, 852 hits)

  Przeciągarka ES (2,5 MiB, 536 hits)

  Przeciagarka_EN.pdf (1,7 MiB, 459 hits)

FILMY

YOUTUBE