WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Przeciągarki wagonowe / Wózki przetokowe

OPIS

PRODUKTU

Stworzony przez WICHARY Technologies innowacyjny system przetaczania taboru kolejowego z udziałem wózków przetokowych umożliwia zastąpienie lub ograniczenie wykorzystania lokomotyw manewrowych. Ich wykorzystanie do pracy manewrowej pozwala na zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstw, które korzystają z gałęzi transportu kolejowego.

Wózki przetokowe znajdują zastosowanie przede wszystkim na stanowiskach przeładunkowych, rozładunkowych i załadunkowych do których można zaliczyć: kopalnie, elektrownie, fabryki, terminale intermodalne, centra logistyczne. Połączenie kilku urządzeń w jeden system pozwala na zautomatyzowanie pracy rozrządowej na górkach rozrządowych. Wózki przetokowe pozwalają na przetaczanie i pozycjonowanie wagonów, grup wagonów i całych składów pociągowych o masie do 2000 ton. Ich zastosowanie pozwala w istotny sposób obniżyć koszty związane z pracą manewrową na stanowiskach załadunkowo-rozładunkowych.

W zależności od potrzeb wózki przetokowe mogą współpracować z urządzeniami SRK, wagami kolejowymi, wywrotnicami wagonowymi i innymi systemami przeładunkowymi, stosowanymi na bocznicach kolejowych zakładów przemysłowych. Wszechstronność systemu pozwala na zestawienie dowolnej ilości współpracujących ze sobą wózków przetokowych w jeden zautomatyzowany system, np. system podawania i odbierania wagonów z wywrotnicy wagonowej.

Na stanowiskach rozładowczo – załadowczych występuje często potrzeba przemieszczania oraz pozycjonowania pojedynczych wagonów, jak również całych składów. Manewrowanie za pomocą przeciągarek pozwala w istotny sposób zmniejszyć koszty wykonywania tych operacji. Czas trwania załadunku lub rozładunku pojedynczego wagonu wynosi niejednokrotnie zaledwie kilkadziesiąt minut. Przeciągarki do wagonów (wózki przetokowe) są sterowane przez operatora stanowiska rozładowczo – załadowczego z pulpitu sterowniczego lub za pomocą zdalnego sterowania, dzięki czemu nie wymagają udziału innych pracowników do obsługi. Zaczepianie jak też wyczepianie wózka transportowego o wagon następuje samoczynnie.


ZALETY
 • Ciągła dostępność środka transportu
 • Obsługa przez jednego operatora realizującego podstawianie wagonów pod załadunek/rozładunek
 • Możliwość automatyzacji załadunku i rozładunku
 • Brak konieczności posiadania specjalistycznych szkoleń, wystarczy szkolenie producenta
 • Brak emisji spalin (zastosowanie napędu elektrycznego)
 • Bardzo niski poziom emisji hałasu
 • Niska awaryjność
 • Niskie koszty eksploatacyjne
 • Prostota działania
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Możliwość przemieszczania dużych składów
 • Dokładność pozycjonowania
 • Sterowanie radiowe w standardzie
 • Możliwość przetaczania przez rozjazdy
 • Przyjazność dla środowiska

DANE

TECHNICZNE

Sposób montażu Uciąg [t]
w międzytorzu na dodatkowych szynach<2000
w międzytorzu w wewnętrznych obrysach szyn głównych<2000
z boku torowiska<640

PLIKI

DO POBRANIA


  Przeciągarka ES (2,5 MiB, 692 hits)

  Przeciagarka_EN.pdf (1,7 MiB, 602 hits)

  Przeciągarka PL (1,1 MiB, 24 hits)

FILMY

YOUTUBEemail marketing powered by FreshMail
 

newsletter

email marketing powered by FreshMail