Przeciągarki wagonowe - Wózki przetokowe | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Przeciągarki wagonowe / Wózki przetokowe

OPIS

PRODUKTU

Stworzony przez WICHARY Technologies innowacyjny system przetaczania taboru kolejowego z udziałem przeciągarek wagonowych, czyli wózków przetokowych, umożliwia zastąpienie lub ograniczenie wykorzystania lokomotyw manewrowych. Ich użycie do pracy manewrowej pozwala na zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstw, które korzystają z gałęzi transportu kolejowego. Przeciągarki wagonowe znajdują zastosowanie przede wszystkim na stanowiskach przeładunkowych, rozładunkowych i załadunkowych na obiektach takich jak: kopalnie, elektrownie, fabryki, terminale intermodalne, centra logistyczne.

Połączenie kilku urządzeń w jeden system pozwala na zautomatyzowanie pracy na górkach rozrządowych. Wózki przetokowe pozwalają na przetaczanie i pozycjonowanie wagonów, grup wagonów i całych składów pociągowych o masie do 2000 ton. Ich zastosowanie pozwala w istotny sposób obniżyć koszty związane z pracą manewrową na stanowiskach załadunkowo-rozładunkowych. W zależności od potrzeb, wózki przetokowe mogą współpracować z urządzeniami SRK, wagami kolejowymi, wywrotnicami wagonowymi i innymi systemami przeładunkowymi, stosowanymi na bocznicach kolejowych zakładów przemysłowych. Wszechstronność systemu pozwala na zestawienie dowolnej ilości współpracujących ze sobą przeciągarek w jeden zautomatyzowany system, np. system podawania i odbierania wagonów z wywrotnicy wagonowej.

Na stanowiskach rozładowczo – załadowczych występuje często potrzeba przemieszczania oraz pozycjonowania pojedynczych wagonów, jak również całych składów. Manewrowanie za pomocą przeciągarek wagonowych pozwala w istotny sposób zmniejszyć koszty wykonywania tych operacji. Czas trwania załadunku lub rozładunku pojedynczego wagonu wynosi niejednokrotnie zaledwie kilkadziesiąt minut. Wózki przetokowe sterowane są przez operatora stanowiska rozładowczo – załadowczego z pulpitu sterowniczego lub za pomocą zdalnego sterowania, dzięki czemu nie wymagają udziału innych pracowników obsługi. Zaczepianie jak też wyczepianie przeciągarki o wagon następuje samoczynnie.


ZALETY
 • Ciągła dostępność środka transportu,
 • Obsługa przez jednego operatora realizującego podstawianie wagonów pod załadunek/rozładunek,
 • Możliwość automatyzacji załadunku i rozładunku,
 • Brak emisji spalin (zastosowanie napędu elektrycznego),
 • Bardzo niski poziom emisji hałasu,
 • Niska awaryjność,
 • Prostota działania,
 • Niskie koszty eksploatacji,
 • Możliwość przemieszczania dużych składów,
 • Dokładność pozycjonowania,
 • Sterowanie radiowe w standardzie,
 • Możliwość przetaczania przez rozjazdy,
 • Przyjazność dla środowiska.

DANE

TECHNICZNE

Sposób montażu Uciąg [t]
w międzytorzu na dodatkowych szynach<2000
w międzytorzu w wewnętrznych obrysach szyn głównych<2000
z boku torowiska<640

PLIKI

DO POBRANIA


  1.Przeciągarka wagonowa PL (1,1 MiB, 0 hits)

  2.Przeciągarka wagonowa ENG (1,7 MiB, 0 hits)

  3.Przeciągarka wagonowa ESP (2,5 MiB, 167 hits)

  5.Nowoczesne systemy przetaczania taboru kolejowego PL (7,0 MiB, 0 hits)

  4.rzeciągarka wagonowa RUS (3,0 MiB, 111 hits)

FILMY

przeciągarki 
 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu