Pojazdy dwufunkcyjne | WICHARY Technologies

OFERTA

POJAZDY DWUFUNKCYJNE

Pojazdy dwufunkcyjne: Lokotraktor, Crab, Kubo

Pojazdy dwufunkcyjne to urządzenia dedykowane dla bocznic kolejowych, mogące poruszać się zarówno po torach jak i po drogach przeznaczonych dla ruchu kołowego, dzięki zastosowaniu jednocześnie kół drogowych oraz stalowych rolek szynowych. W tej grupie maszyn znajduje się pojazd szynowo-drogowy typu LOK (Lokotraktor), mniejszy od niego pojazd typu CRAB, jak również elektryczny pojazd szynowy KUBO.

Lokotraktor jest alternatywą dla lokomotyw spalinowych, zaś pojazdy CRAB oraz KUBO skutecznie ułatwiają prace manewrowe, także na terenie zamkniętych hal, dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego, który eliminuje emisję spalin oraz redukuje hałas. Pojazdy te, w zależności od typu, mogą mieć silnik elektryczny lub spalinowy. Dodatkowym atutem jest zastosowanie zdalnego sterowania umożliwiającego prowadzenie manewrów przez jednego operatora.

LOKOTRAKTORY to pojazdy szynowo-drogowe, które mogą poruszać się po torach oraz po drogach przeznaczonych dla ruchu kołowego. Możliwość jazdy po drogach jak i w terenie realizowana jest przez koła drogowe. W trybie jazdy po torach pojazd wykorzystuje szynowy układ jezdny.

Rodzina Lokotraktorów dzieli się na 10 modeli, począwszy od lekkich ciągników szynowych o uciągu 600 t*, kończąc na ciężkich ciągnikach szynowych o uciągu 5600 t*. Możliwość zastąpienia tradycyjnych lokomotyw manewrowych przez połowę lżejsze pojazdy szynowo-drogowe uzyskano dzięki zastąpieniu stalowych kół napędowych kołami gumowymi.

CRAB to pojazd dwufunkcyjny, zaprojektowany i wprowadzony do produkcji na potrzeby przemysłu, poruszający się zarówno po torach jak i po drodze. To unikatowe rozwiązanie łączy w sobie cechy typowe dla wózków napędzanych elektrycznie (mobilność, ekologia, ekonomia) z możliwościami jakie dają lokomotywy czy przeciągarki torowe, niejednokrotnie je zastępując. Zastosowanie napędu elektrycznego pozwoliło na całkowitą redukcję emisji spalin oraz niską emisję hałasu, umożliwiając komfortową pracę na terenie zamkniętych hal. Każdy pojazd może zostać wyposażony w system zdalnej kontroli. Redukcja liczby kół w systemie jazdy po drodze do trzech pozwoliła zwiększyć mobilność i zwrotność pojazdu. Zastosowanie dwóch oddzielnych systemów jezdnych obróconych względem siebie o 90° umożliwia zjechanie z toru w dowolnym momencie pracy manewrowej. Rozwiązanie to okazuje się szczególnie nieocenione w zamkniętych halach, gdzie pojazd ciągnący wagon lub skład dojeżdża do końca toru znajdującego się np. przy ścianie.

KUBO to dosłownie mała, elektryczna lokomotywa. Urządzenie to należy do grupy pojazdów dwufunkcyjnych, jednak jako jedyny jest niewielkich rozmiarów pojazdem szynowym, przeznaczonym do pracy na bocznicach kolejowych, terminalach przeładunkowych i zamkniętych halach. Zastosowanie elektrycznego napędu zapewniło całkowitą redukcję emisji spalin oraz minimalizację emisji hałasu. Powyższe udogodnienia znacząco wpłynęły na poprawę komfortu pracy w zamkniętych halach. Pojazd wyposażony jest w system zdalnego sterowania.

(*) Maksymalna wydajność określona dla suchego, wypoziomowanego i prostego toru.

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu