Hamulce elektrodynamiczne | WICHARY Technologies

Hamulce elektrodynamiczne

OPIS

PRODUKTU

Elektrodynamiczny hamulec torowy (EDG), uwzględniając wymagania bezpieczeństwa i jakość pracy rozrządowej, ma za zadanie wyhamowywać do zadanej prędkości odprzęgi w grawitacyjnym układzie rozrządowych. Jest to system sprawdzony eksploatacyjnie, nie wymagający wykonywania częstych remontów i konserwacji.

Główną zaletą hamulca elektrodynamicznego jest generowanie niskiego poziomu hałasu w czasie pracy zarówno przy wykonywaniu próbnego sprawdzenia poprawności pracy belek hamujących jak i w czasie rzeczywistego hamowania wagonu.

Symetryczna siła hamowania belek (dwustronne hamulce torowe) oddziałuje w sposób ciągły na koła wagonu powodując eliminowanie efektu unoszenia się zestawów kołowych podczas hamowania. Płynna siła hamowania i dodatkowy efekt oddziaływania magnetycznego hamulca na koło wagonu powoduje, że siły od toczącego się wagonu nie są przenoszone w sposób pulsacyjny na hamulec torowy i jego posadowienie.

ZALETY

 • Sterowany manualnie, półautomatycznie lub automatycznie
 • Precyzyjne hamowanie na podstawie danych z urządzeń przytorowych (czujniki koła, czujniki ważące, radar Dopplera) i parametrów wewnętrznych ustalonych w oprogramowaniu sterownika
 • Możliwość skokowej regulacji prędkości wyjazdu z hamulca EDG co 0,5 m/s
 • Układ pozbawiony oleju hydraulicznego i elementów hydrauliki siłowej, co pozwala na zupełne zredukowanie obsługi utrzymaniowej
 • Przyjazny środowisku – pracuje bez oleju hydraulicznego, stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz hałaśliwiej stacji zasilającej (pompy hydraulicznej), która towarzyszy tradycyjnym rozwiązaniom. Dzięki wyeliminowaniu problemu głośnej pulsacji pracy szczęk, hamulec EDG zapewnia równomierną i cichą pracę podczas procesu hamowania.


GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  Elektrodynamiczny hamulec torowy EDG 93 (1,7 MiB, 331 hits)

FILMY

Hamulce elektrodynamiczne

   

  WICHARY Technologies Sp. z o.o.

  42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
  tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
  e-mail: wichary@wichary.eu