Systemy dla kolejnictwa | WICHARY Technologies

OFERTA

DLA KOLEJNICTWA

WICHARY Technologies Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem Pintsch Tiefenbach GmbH, ZEPHIR S.p.A. oraz Railweight, kluczowych firm z Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, specjalizujących się w produkcji maszyn, systemów oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do zastosowania na bocznicach kolejowych, stacjach przemysłowych oraz na górkach rozrządowych
WICHARY Technologies Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem Pintsch Tiefenbach GmbH, ZEPHIR S.p.A. oraz Railweight, kluczowych firm z Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, specjalizujących się w produkcji maszyn, systemów oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do zastosowania na bocznicach kolejowych, stacjach przemysłowych oraz na górkach rozrządowych.

Nasza firma posiada niezwykle bogatą ofertę urządzeń mających szerokie zastosowanie w branży kolejowej. Wśród kluczowych produktów znajdują się przeciągarki wagonowe, czyli wózki przetokowe, szynowo-drogowe pojazdy dwufunkcyjne typu CRAB, LOK oraz KUBO. W bogatym asortymencie sprzętu dedykowanego dla sterowania ruchem kolejowym (SRK) czołowe miejsce zajmuje system TMC-EOW/RaStW, kontrolujący urządzenia automatyki kolejowej na bocznicach. Uzupełnieniem oferty w tym zakresie jest elektrodynamiczny hamulec torowy (EDG), współpracujący z urządzeniami przytorowymi, takimi jak czujniki koła, czujniki ważące, radar Dopplera, a także system liczenia osi TAZ II – S295, który powstał w oparciu o indukcyjne czujniki koła. Jego główną zaletą jest nie tylko prostota obsługi, lecz także niezawodność w trudnych warunkach terenowych (nawet na zabrudzonych torach). Kolejnym rozwiązaniem technologicznym dedykowanym dla branży kolejowej, są „szyny ważące” – konstrukcja systemu Weighline/Streamline, opierająca się na czujnikach tensometrycznych przymocowanych do szyn. Funkcjonalność każdego z proponowanych przez nas urządzeń można z powodzeniem łączyć, tworząc kompleksowy system obsługi i kontroli bocznic kolejowych, zapewniający płynność, bezpieczeństwo i prawidłowy ruch taboru kolejowego.

Przeciągarki wagonowe. Dobrze skonfigurowany system przetaczania taboru kolejowego z udziałem wózków przetokowych umożliwia zastąpienie lub ograniczenie wykorzystania paliwożernych lokomotyw manewrowych. Zmniejsza to koszty działalności w obrębie punktów przeładunkowych, na obiektach takich jak: kopalnie, elektrownie, fabryki, terminale intermodalne i centra logistyczne, jak również górki rozrządowe i zakłady naprawy taboru.

Zalety przeciągarek wagonowych:

• Ciągła dostępność środka transportu,
• Obsługa przez jednego operatora realizującego podstawianie wagonów pod załadunek/rozładunek,
• Możliwość automatyzacji załadunku i rozładunku,
• Bardzo niski poziom emisji hałasu,
• Niskie koszty eksploatacyjne.

Pojazdy szynowo-drogowe. Pojazdy dwufunkcyjne stanowią atrakcyjną alternatywę dla lokomotyw. Poruszają się zarówno po torach, jak i po drodze. Mogą być wyposażone w silnik elektryczny lub spalinowy. Uciąg dla pojazdów lekkich wynosi od 100 t*, zaś dla ciężkich ciągników szynowych wynosi 5600 t*. Zastosowanie zdalnego sterowania umożliwia prowadzenie manewrów przez jednego operatora podczas gdy w przypadku lokomotyw drużynę manewrową stanowią 2 lub 3 osoby.

(*) Maksymalna wydajność określona dla suchego, wypoziomowanego i prostego toru.

Dynamiczne wagi kolejowe. Dynamiczne wagi kolejowe oparte są na tzw. „szynach ważących”, które służą do:
• Ważenia składów do celów handlowych na bocznicach kolejowych,
• Wykrywania przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie na liniach kolejowych.

System sterowania ruchem kolejowym. System sterowania ruchem kolejowym TMC-EOW/RaStW przeznaczony jest do zarządzania elementami automatyki kolejowej na bocznicach kolejowych, stacjach i górkach rozrządowych, stacjach zakładowych.

System umożliwia sterowanie na trzech poziomach obsługi realizowanych poprzez:

• Lokalne nastawianie zwrotnic przez drużynę manewrową przy pomocy przycisków nastawczych
• Przebiegowe nastawianie zwrotnic przez drużynę manewrową przy pomocy torowych pulpitów nastawczych
• Nastawianie zwrotnic z komputerowego pulpitu nastawczego

Unikatowa oraz zróżnicowana funkcjonalność systemu wspomaga i ułatwia prowadzenie ruchu kolejowego w obrębie dużych bocznic kolejowych.

Hamulce elektrodynamiczne. Zastosowanie hamulca elektrodynamicznego typu EDG zasilanego prądem elektrycznym na torze zrzutowym z kołyski wywrotnicy wagonowej umożliwia wyeliminowanie niebezpiecznej czynności „płozowania” staczających się pustych wagonów węglarek. Elektrodynamiczny hamulec torowy precyzyjnie wyhamowuje do zadanej prędkości wagony w zakresie 0-5 m/s z gradacją co 0,5 m/s poprzez zapewnienie płynnej regulacji siły hamowania oraz radarowy pomiar prędkości. Inwestycja w hamulec jest dobrym przykładem na synergię uzyskanych efektów: poprawę bezpieczeństwa, obniżenie kosztów obsługi i zachowanie dbałości o środowisko naturalne (niska emisja hałasu, brak oleju hydraulicznego w instalacji).

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu