WICHARY Technologies Sp. z o. o.

Sterowniki iskrobezpieczne

OPIS

PRODUKTU

Sterownik WT-IMSP jest urządzeniem iskrobezpiecznym zaprojektowanym do stosowania w ekstremalnie trudnych warunkach przemysłowych. Urządzenie to powstało na bazie wieloletnich doświadczeń firmy WICHARY Technologies Sp. z o.o. w zakresie sterowania urządzeniami m.in. dla górnictwa podziemnego, przemysłu spożywczego i petrochemicznego. Urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymogi dla stref zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą 94/9/WE (ATEX) dla grupy I kategorii M1/M2 oraz dla grupy II.

Podstawowe wyposażenie sterownika WT-IMSP :

• IMSP-CPU – Moduł procesorowy sterownika
• IMSP-DI – Moduł wejść cyfrowych (dwustanowych) z testowaniem linii
• IMSP-AI – Moduł wejść analogowych prądowych (4-20 mA)
• IMSP-AF – Moduł wejść analogowych częstotliwościowych (5-15 Hz)
• IMSP-DO – Moduł wyjść cyfrowych (dwustanowych)
• IMSP-AO – Moduł wyjść analogowych prądowych (4-20 mA)
• IMSP-LCD – Moduł wyświetlacza graficznego

Dostępne moduły dodatkowe:
• IMSP-BTHC – Komunikacja Bluetooth®
• IMSP-FIBC – Komunikacja światłowodowa

Przykładowe zastosowania WT-IMSP:
• Sterowanie układami klimatyzacji, sterowanie pompami głównego odwadniania
• Sterowanie wysokociśnieniowymi agregatami pompowymi
• Sterowanie pompami dla układu zraszania i chłodzenia
• Sterowanie przenośnikami taśmowymi
• Sterowanie stacjami filtracyjnymi
• Sterowanie przenośnikami taśmowymi
• Możliwość przetwarzania i transmisji danych na duże odległości
• Sterowanie ruchem kolejowym
• Sterowanie liniami do separacji odpadów i odzysku materiałów
• Liczniki osi kolejowych.

DANE

TECHNICZNE

WT-IMSP I:
• Wymiary zewnętrzne obudowy 500 x 500 x 250 mm
• Możliwość instalacji do 15 modułów
• 12 (24 styki) przełączników manipulacyjnych
• Wyświetlacz LCD 4 x128 x64 piksele
• Możliwość zdalnego sterowania

WT-IMSP II:
• Wymiary zewnętrzne obudowy 200 x 2500 x 125 mm
• Możliwość instalacji do 6 modułów
• Niezależny pulpit sterujący z 9 (18 styków) przełącznikami manipulacyjnymi
• Wyświetlacz LCD 1 x128 x64 piksele
• Możliwość rozbudowy systemu o kolejne sterowniki WT-IMSP II poprzez łączenie z wykorzystaniem protokołów sieciowych.

GALERIA

REALIZACJE

Wizualizacja.JPGSterowanie i wizualizacja (2).JPGSterownik.JPGSterowanie i wizualizacja (1).jpg

PLIKI

DO POBRANIA

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu