Sterowniki iskrobezpieczne | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies Sp. z o. o.

Sterowniki iskrobezpieczne

OPIS

PRODUKTU

Sterownik WT-IMSP jest urządzeniem iskrobezpiecznym zaprojektowanym do stosowania w ekstremalnie trudnych warunkach przemysłowych. Urządzenie to powstało na bazie wieloletnich doświadczeń firmy WICHARY Technologies Sp. z o.o. w zakresie sterowania urządzeniami m.in. dla górnictwa podziemnego. Urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymogi dla stref zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2014/34/UE oraz posiada oznaczenie potwierdzone Certyfikatem badania typu UE nr TEST 17 ATEX 0036X:Podstawowe wyposażenie sterownika WT-IMSP:

• IMSP-CPU – Moduł centralnego procesora
• IMSP-DI – Moduł wejść dwustanowych z testowaniem linii
• IMSP-AI – Moduł wejść analogowych
• IMSP-FI – Moduł wejść częstotliwościowych (5-15 Hz)
• IMSP-DO – Moduł wyjść optoprzekaźnikowych
• IMSP-LCD – Moduł wyświetlacza graficznego
• IMSP-PT – Moduł wejść czujników temperatury (PT-100)
• IMSP-MEMSD – Moduł pamięci

Przykładowe zastosowania WT-IMSP:

• Sterowanie układami klimatyzacji, sterowanie pompami głównego odwadniania
• Sterowanie wysokociśnieniowymi agregatami pompowymi
• Stacja uzdatniania wody
• Sterowanie pompami dla układu zraszania i chłodzenia
• Sterowanie przenośnikami taśmowymi
• Sterowanie stacjami filtracyjnymi
• Sterowanie przenośnikami taśmowymi
• Możliwość przetwarzania i transmisji danych na duże odległości
• Sterowanie ruchem kolejowym
• Sterowanie liniami do separacji odpadów i odzysku materiałów
• Liczniki osi kolejowych

DANE

TECHNICZNE

WT-IMSP:
• Wymiary zewnętrzne obudowy 500 x 500 x 200 mm
• Możliwość instalacji do 15 modułów
• 12 (24 styki) przełączników manipulacyjnych
• Kolorowy wyświetlacz graficzny 7.0’’; 800 x 480 pikseli
• Możliwość zdalnego sterowania

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu