Stacja uzdatniania wody – SUW-2 | WICHARY Technologies

  WICHARY Technologies Sp. z o. o.

Stacja uzdatniania wody – SUW-2

OPIS

PRODUKTU

 
Odwrócona osmoza jest naturalnym procesem, którego główną zasadą jest oddzielenie wody od rozpuszczonych w niej substancji. Proces ten jest uwarunkowany obecnością membrany półprzepuszczalnej, przez którą pod wpływem ciśnienia mogą przeniknąć jedynie cząsteczki wody. Woda, przechodząc przez membranę z roztworu o większym stężeniu do roztworu o mniejszym stężeniu, zostaje trwale oddzielona od zanieczyszczeń, które są odprowadzane do ścieków.

Stacja uzdatniania wody typu SUW-2 została stworzona z uwagi na zanieczyszczenia występujące w emulsjach olejowo-wodnych, wykorzystywanych w układach hydraulicznych urządzeń górniczych. Odpowiednio dobrany układ filtrów mechanicznych w połączeniu z półprzepuszczalną membraną osmotyczną, zapewnia usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, rdza, produkty korozji, muł, zawiesina), chemicznych (chlor, metale ciężkie, związki organiczne i wiele innych) oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych (bakterie, grzyby) nie mniejszych niż 0,0001 µm. Dzięki wytrąceniu i unieszkodliwieniu bakterii oraz grzybów z wody surowej potrafimy przygotować taką emulsję olejowo-wodną, która dzięki swojej najwyższej jakości wpływa bardzo korzystnie na pracę urządzeń związanych ze ścianą, takich jak: zawory sterujące, sekcje obudowy, czy też elementy zespołów pompowych. Tak oczyszczona woda, a co za tym idzie przygotowana na jej bazie emulsja olejowo-wodna, zapewnia praktycznie ciągłą pracę urządzeń ścianowych poprzez maksymalne wyeliminowanie przerw wynikających z wymiany zanieczyszczonych wkładów filtracyjnych oraz czyszczenia układów hydrauliki sterowniczej.

Membrany osmotyczne ulegają naturalnemu zużyciu – ściera się ich powierzchnia zewnętrzna, powiększają się pory membrany, a w przypadku występowania dużego stężenia zanieczyszczeń może dochodzić do zarastania membrany kamieniem. Tworzenie się kamienia oznacza osiadanie się cząsteczek na membranie, co powoduje jej zatykanie. Aby tego uniknąć i równocześnie przedłużyć żywotność membrany, stosuje się środek do ochrony membran (dyspergator), który aplikowany jest przez pompę podającą. Odpowiedni dyspergator dobierany jest na podstawie właściwości fizyko-chemicznych wody.

Z uwagi na występujące coraz trudniejsze warunki górniczo-geologiczne, a także z racji zwiększonego nacisku na sprawy związane z racjonalną gospodarką wodną, stacje uzdatniania wody cieszą się coraz większą popularnością. Należy zaznaczyć, że firma WICHARY Technologies jako pierwsza wyprodukowała stację uzdatniania wody z wszelkimi dopuszczeniami dla górnictwa. Dzięki temu możemy poszczycić się największym doświadczeniem w tej dziedzinie na rynku górniczym. Swoim klientom oferujemy kompleksową obsługę, począwszy od procesu projektowania, z uwzględnieniem warunków i składu chemicznego wody surowej, aż do usług serwisowych wraz z pełnym asortymentem części zamiennych.

Zalety stosowania Stacji Uzdatniania Wody SUW-2:
• Oczyszczenie wody wykorzystywanej do wytworzenia emulsji olejowo-wodnej z nadmiaru związków chemicznych, które utrudniają prawidłowa eksploatację,
• Osiągnięcie wymaganych parametrów wody, tj. twardość całkowita [od] i przewodność [mS/cm], zawartość chlorków [mg Cl-/l], siarczanów [mgSO42-/l] oraz żelaza [mgFe/l] w eksploatacyjnych warunkach granicznych,
• Ciągła praca urządzenia,
• Zabudowa SUW-2 na platformie nośnej, która osłania sprzęt na niej zabudowany tworząc klatkę, umożliwiającą transport w podziemnych wyrobiskach górniczych przy pomocy kolejek podwieszanych,
• Automatyczne sterowanie,
• Wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń kompleksu ścianowego,
• Wytrącenie i unieszkodliwienie nalotów grzybicznych znajdujących się w wodzie.

DANE

TECHNICZNE

Parametry eksploatacyjne stacji:
• Ciśnienie robocze – do 16 bar (1,6 MPa) (strona zasilania wodą surową)
• Znamionowa wydajność – do 1 000 l/h (woda oczyszczona)
• Zużycie wody surowej – do 2 000 l/h
• Moc zainstalowana – ok. 4 kW
• Max temperatura medium – 30ºC
• Czas pracy – 24 h/dobę

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA

FILMY

YOUTUBE

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu