Iskrobezpieczne urządzenia pomiarowe dla cieczy | WICHARY Technologies

Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH

Iskrobezpieczne urządzenia pomiarowe dla cieczy

OPIS

PRODUKTU

Urządzenia pomiarowe produkcji Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH są zaprojektowane i wykonywane specjalnie dla górnictwa. Spełniają wymagania obowiązujących norm zgodnych z Dyrektywą 94/9/WE (ATEX). Są urządzeniami budowy przeciwwybuchowej w wykonaniu kompaktowym. Cechami charakterystycznymi tych mierników jest ich wysoka niezawodność i dokładność, wytrzymała obudowa, długa żywotność, odporność na zanieczyszczenia a także dowolna ich pozycja zabudowy.

W górnictwie podziemnym znajdują zastosowanie głównie:
• Do pomiaru wielkości przepływu wody, wszelkich emulsji hydraulicznych, zawiesin, past i innych mediów, których przewodność nie jest mniejsza niż 5 µS. Pomiar odbywa się bez użycia ruchomych części mechanicznych
• Do pomiaru wielkości przepływu i ciśnienia wody, wszelkich emulsji hydraulicznych, zawiesin, past i innych mediów, których przewodność nie jest mniejsza niż 5µS
• Do pomiaru poziomu napełnienia zbiorników, zasobników i taśm przenośnikowych
• Do pomiaru temperatury z przeznaczeniem m.in.: dla agregatów chłodniczych (klimatyzacja), do pomiaru temperatury łożysk, uzwojeń silników
• Do pomiaru koncentracji drobnych zanieczyszczeń w powietrzu (pył o frakcji < 5µm) • Jako wyświetlacz generujący wartości pomiarowe emitowane przez podłączone przetworniki pomiarowe z możliwością podłączenia maksymalnie 4 przetworników.

Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem firmy Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH w Polsce.

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu