Iskrobezpieczne urządzenia pomiarowe dla atmosfery | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

iskrobezpieczne-urzadzenie-pomiarowe-atmosfery

Przyrząd do pomiaru parametrów atmosfery

OPIS

PRODUKTU

 

Przyrząd WT-PPA pozwala na wykonanie pomiarów parametrów powietrza oraz ich rejestrację, takich jak:

  • Prędkość przepływu i strumień masowy
  • Temperaturę suchą
  • Wilgotność
  • Ciśnienie barometryczne
  • Obliczanie temperatury zastępczej klimatu (TZK) zgodnie z normą PN-G-03100

Wykonane pomiary prezentowane są na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym urządzenia. Po przesłaniu wyników pomiaru za pomocą złącza USB do komputera klasy PC, istnieje możliwość ich analizy, tworzenia wykresów wybranych zależności oraz tworzenia historii dokonanych pomiarów.

Funkcjonalność ta pozwala na monitorowanie badanego wyrobiska pod względem zagrożenia klimatycznego, a także prognozowania i zapobiegania mu w przyszłości. Przekłada się na komfort i bezpieczeństwo pracy załogi.

Poza pomiarem parametrów atmosfery przyrząd umożliwia zapisywanie komunikatów słownych wraz z czasem wykonania pomiarów, co umożliwia określenie miejsca ich zarejestrowania. Odsłuchanie zapisanych informacji słownych umożliwia wbudowany głośnik.

Urządzenie przystosowane jest do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych, jak również zagrożonych wybuchami metanu i pyłu węglowego. Spełnia wymagania dyrektywy ATEX 2014/34/UE – posiada Certyfikat Badania Typu UE.

skmbt_c28016080106030

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu