Wibracyjna szuszarka fluidalna | WICHARY Technologies

JÖST

Wibracyjna szuszarka fluidalna

OPIS

PRODUKTU

 
Wibracyjne suszarki fluidalne doprowadzają niezbędną do suszenia energię cieplną dzięki konwekcji tzn. w sposób bezpośredni tak, że produkt jest w kontakcie z medium wymiany ciepła. Przeważnie doprowadzenie ciepła następuje poprzez podgrzane w sposób kontrolowany powietrze. Możliwy jest rozdział medium do poszczególnych stref suszenia i schładzania.

PLIKI

DO POBRANIA


WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu