Wibracyjna suszarka kontaktowa | WICHARY Technologies

JÖST

Wibracyjna suszarka kontaktowa

OPIS

PRODUKTU

 
Wibracyjne suszarki kontaktowe podczas suszenia dostarczają energię cieplną poprzez kontakt produktu z suszarką tzn. wymiana ciepła następuje w sposób pośredni. Suszarki te cechują się tym, że produkt i medium wymiany ciepła są od siebie oddzielone. Jako nośnik wymiany ciepła może być stosowana gorąca woda, para wodna lub olej termalny.

PLIKI

DO POBRANIA


WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu