Wibracyjna schładzarka kontaktowa | WICHARY Technologies

JÖST

Wibracyjna schładzarka kontaktowa

OPIS

PRODUKTU

 
Wibracyjne schładzarki kontaktowe podczas schładzania, odbierają energię cieplną poprzez kontakt produktu ze schładzarką tzn. wymiana ciepła następuje w sposób pośredni. Cechują się one tym, że produkt i medium wymiany ciepła są od siebie oddzielone. Jako nośnik wymiany ciepła może być stosowana woda chłodząca lub solanka. Schładzarka może być wykonana jako rynna otwarta lub z obudową. Obudowa może być współdrgająca bądź stacjonarna.

PLIKI

DO POBRANIA


WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu