Wibracyjna schładzarka fluidalna | WICHARY Technologies

JÖST

Wibracyjna schładzarka fluidalna

OPIS

PRODUKTU

 
Wibracyjne schładzarki fluidalne odbierają odprowadzaną podczas schładzania energię cieplną dzięki konwekcji tzn. w sposób bezpośredni. Produkt jest w kontakcie z medium wymiany ciepła. Przeważnie odprowadzenie ciepła następuje poprzez powietrze otoczenia, a w szczególnych przypadkach za pomocą powietrza kondycjonowanego. Możliwy jest rozdział medium do poszczególnych stref schładzania.

PLIKI

DO POBRANIA


WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu