Informacje ogólne | WICHARY Technologies

JÖST

Informacje ogólne

OPIS

PRODUKTU

 
JÖST oferuje rozwiązania na najwyższym poziomie technicznym. Stosowane są one w termicznej technice procesowej jak na przykład suszenie i schładzanie. W celu optymalizacji konstrukcji maszyn i instalacji, wykorzystywane jest własne oprogramowanie oraz stosuje się obliczenia metodą elementów skończonych.

JÖST we własnym laboratorium ma możliwość praktycznego sprawdzenia wszystkich założeń teoretycznych procesów. Program produkcji obejmuje zarówno pojedyncze maszyny jak i kompleksowe instalacje wraz z opracowanymi przez kadrę inżynierską JÖST® systemami sterowania i regulacji.

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu