Informacje ogólne | WICHARY Technologies

JÖST

Informacje ogólne

OPIS

PRODUKTU

 

Technika wibracyjna, w wykorzystaniu której do budowy maszyn przemysłowych specjalizuje się reprezentowany przez nas na rynku polskim niemiecki producent firma JÖST GmbH+Co.KG, ma duże znaczenie w konstruowaniu różnych typów przesiewaczy.

Przesiewacze wibracyjne są stosowane w liniach technologicznych, gdzie konieczne jest dokonanie klasyfikacji szeroko rozumianej gamy materiałów sypkich, według kryterium wielkości ziaren. Przesiewacze wibracyjne mają zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu.

W maszynach tych wykorzystywane są różne rodzaje napędów wywołujących ruch wibracyjny całego układu. Napędy wibracyjne są w naszym przypadku produkowane przez producenta kompletnych maszyn. Do produkcji przesiewaczy wibracyjnych używane są różne gatunki stali, w tym stale szlachetne, z uwzględnieniem ich wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej przy oddziaływaniu naprężeń zmiennych. Przesiewacze mogą być wykonywane w różnych wersjach, jako na przykład maszyny jedno lub wielopokładowe. Pokłady sitowe, w zależności od przeznaczenia przesiewacza, mogą mieć różną konstrukcję. Przykładowo mogą to być blachy dziurkowane, sita plecione, sita szczelinowe, maty elastyczne, pokłady rusztowe, pokłady palcowe i inne. Pokłady te mogą być wykonane z różnych materiałów konstrukcyjnych jak na przykład stal lub elastomery.

Zakresy

zastosowania:


 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu