Rynnowe podajniki wibracyjne do opróżniania bunkrów | WICHARY Technologies

JÖST

Rynnowe podajniki wibracyjne do opróżniania bunkrów

OPIS

PRODUKTU

Podajniki wibracyjne do opróżniania bunkrów

mogą mieć różne wykonania. FUFB z napędami wibracyjnymi z masami niewyważonymi, względnie FRFB dla dużych, ciężkich maszyn ze wzbudnikami drgań i oddzielnymi silnikami elektrycznymi. Regulacja amplitudy drgań maszyn możliwa jest w czasie postoju lub w sposób ograniczony przemiennikami częstotliwości. Dzięki temu rozwiązaniu, uzyskuje się znaczną oszczędność energii niezbędnej do wygarniania kruszyw ze zbiorników. Możliwe jest także zminimalizowanie sił tarcia powodujących zużywanie się organów wygarniających, jakimi w tym przypadku są podajniki wibracyjne. Podajniki wibracyjne tworzące system kaskadowy ExtroVib, zapobiegają nadmiernemu zagęszczaniu produktu znajdującego się w bunkrze.

PLIKI

DO POBRANIA


WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu