Pompy zatapialne głębinowe–hydrauliczne | WICHARY Technologies

Dragflow S.r.l.

Pompy zatapialne głębinowe – hydrauliczne

OPIS

PRODUKTU


Pompy zatapialne (pompy głębinowe) Dragflow

służą do pompowania zawiesin o zawartości części stałych do 70% udziału wagowego (do 50% udziału objętościowego) przy maksymalnym wymiarze części stałych do 120 mm. Pompy zatapialne pozwalają na wysokowydajną pracę przy różnego typu zastosowaniach, włącznie z pracami portowymi (refulery, pogłębiarki), a także eksploatacją piasku z dna zbiorników wodnych do głębokości 120 m. Zastosowane materiały konstrukcyjne ze stali stopowych wysokochromowych zapewniają długotrwałą żywotność/odporność na ścieranie elementów roboczych pomp. Pompy zatapialne (pompy głębinowe) są produkowane w dwóch podstawowych wersjach – z napędem elektrycznym i napędem hydraulicznym, w zakresach typoszeregów umożliwiających wybór optymalnej wydajności i mocy pompy.

 • Wydajność: od 30 m3/h do 1200 m3/h
 • Moc pompy z napędem elektrycznym: od 3,7 kW do 110 kW
 • Pompy z napędem hydraulicznym: od 10 kW do 295 kW


Dla poszerzenia zakresu stosowania pomp oraz zwiększenia wydajności pozyskiwania piasku, szlamów itd., w konfiguracji z pompami przewidziano wykorzystanie napędzanych hydraulicznie głowic urabiających o mocach 18 KM i 30 KM. Mechanizm głowic urabiających jest łączony z pompą poprzez specjalną ramę mocującą. Pompa lub pompa z głowicami urabiającymi w pozycji roboczej jest podwieszana na linie stalowej bądź montowana na wysięgniku hydraulicznym (np. koparki).

Proponowane przez nas rozwiązania techniczne umożliwiają dokładne operowanie urządzeniem w przestrzeni roboczej i pozwalają na szereg zastosowań nieosiągalnych dla innych maszyn. W naszej ofercie uwzględniamy również możliwość dostawy generatorów prądu i napędu hydraulicznego, pontonów, rur przesyłowych, osprzętu itp. Urządzenia firmy Dragflow ze względu na specyfikę zastosowań wymagają precyzyjnego doboru pod kątem parametrów wydajnościowych oraz warunków ich przyszłej eksploatacji – dlatego nasi specjaliści pozostają zawsze do dyspozycji oferując swoją szybką i kompetentną pomoc.

DANE

TECHNICZNE

Oferowane przez nas urządzenia firmy Dragflow znajdują zastosowanie m. in. do:

 • Pozyskiwania piasku
 • Hydro-transportu odpadów, piasków
 • Przepompowywania szlamów odstojnikowych
 • Opróżniania zbiorników, odstojników, kolektorów, rząpi, barek
 • Transportu mieszanin bentonitowych
 • Usuwania materiałów popłuczkowych (np. w betoniarniach)
 • Pompowania uwodnionych pyłów marmurowych i granitowych
 • Flotacji odkrywek
 • Wykonywania robót hydrotechnicznych na głębokości do 120 m
 • Odmulania ujęć wodnych, tam
 • Oczyszczania kanałów, jezior i rzek
 • Usuwania rozlewisk błotnych (katastrofy ekologiczne)
 • Usuwania zamuleń w rowach odwadniających, torach wodnych, basenach jachtowych, portach, dokach
 • Rekonstrukcji plaż
 • Napełniania geotub (tzw. big bagów) podczas naprawy zerwanych wałów przeciwpowodziowych


GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  DRAGFLOW_HY24.pdf (2,2 MiB, 964 hits)

  Dane_techniczce_HY35A_B.pdf (169,5 KiB, 646 hits)

  Dane_techniczce_HY50A_B.pdf (168,2 KiB, 639 hits)

  Dane_techniczce_HY50HC.pdf (273,8 KiB, 642 hits)

  Dane_techniczce_HY85_160.pdf (173,0 KiB, 697 hits)

  Dane_techniczce_HY85_160HC.pdf (174,7 KiB, 815 hits)

  Dane_techniczne_HY85AB.pdf (263,3 KiB, 652 hits)

  Dane_techniczce_HY85HC.pdf (404,5 KiB, 673 hits)

  Dane_techniczne_HY300AB.pdf (350,8 KiB, 640 hits)

  Dane_techniczce_HY400AB.pdf (163,0 KiB, 677 hits)

FILMY

pompy zatapialne

  WICHARY Technologies Sp. z o.o.

  42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
  tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
  e-mail: wichary@wichary.eu