Informacje ogólne | WICHARY Technologies

Dragflow S.r.l.

Informacje ogólne

OPIS

PRODUKTU

 
Pompy zatapialne Dragflow służą do pompowania zawiesin o zawartości części stałych do 70% udziału wagowego (do 50% udziału objętościowego) przy maksymalnym wymiarze części stałych do 120 mm. Pompy pozwalają na wysokowydajną pracę przy różnego typu zastosowaniach, włącznie z pracami portowymi, (refulery, pogłębiarki), a także eksploatacją piasku z dna zbiorników wodnych do głębokości 120 m. Zastosowane materiały konstrukcyjne ze stali stopowych wysokochromowych zapewniają długotrwałą żywotność/odporność na ścieranie elementów roboczych pomp. Pompy zatapialne są produkowane w dwóch podstawowych wersjach – z napędem elektrycznym i napędem hydraulicznym, w zakresach typoszeregów umożliwiających wybór optymalnej wydajności i mocy pompy.

• Wydajność: od 30 m3/h do 1200 m3/h
• Moc pompy z napędem elektrycznym: od 3,7 kW do 110 kW
• Pompy z napędem hydraulicznym: od 10 kW do 295 kW

Dla poszerzenia zakresu stosowania pomp oraz zwiększenia wydajności pozyskiwania piasku, szlamów itd., w konfiguracji z pompami przewidziano wykorzystanie napędzanych hydraulicznie głowic urabiających o mocach 18 KM i 30 KM. Mechanizm głowic urabiających jest łączony z pompą poprzez specjalną ramę mocującą. Pompa lub pompa z głowicami urabiającymi w pozycji roboczej jest podwieszana na linie stalowej bądź montowana na wysięgniku hydraulicznym (np. koparki). Proponowane przez nas rozwiązania techniczne umożliwiają dokładne operowanie urządzeniem w przestrzeni roboczej i pozwalają na szereg zastosowań nieosiągalnych dla innych maszyn. W naszej ofercie uwzględniamy również możliwość dostawy generatorów prądu i napędu hydraulicznego, pontonów, rur przesyłowych, osprzętu itp. Urządzenia firmy Dragflow S.r.l. ze względu na specyfikę zastosowań wymagają precyzyjnego doboru pod kątem parametrów wydajnościowych oraz warunków ich przyszłej eksploatacji – dlatego nasi specjaliści pozostają zawsze do dyspozycji oferując swoją szybką i kompetentną pomoc.

DANE

TECHNICZNE

Oferowane przez nas urządzenia firmy Dragflow znajdują zastosowanie m. in. do:

• Pozyskiwania piasku,
• Hydro-transportu odpadów, piasków,
• Przepompowywania szlamów odstojnikowych,
• Opróżniania zbiorników, odstojników, kolektorów, rząpi, barek,
• Transportu mieszanin bentonitowych,
• Usuwania materiałów popłuczkowych (np. w betoniarniach),
• Pompowania uwodnionych pyłów marmurowych i granitowych,
• Flotacji odkrywek,
• Wykonywania robót hydrotechnicznych na głębokości do 120 m,
• Odmulania ujęć wodnych, tam,
• Oczyszczania kanałów, jezior i rzek,
• Usuwania rozlewisk błotnych (katastrofy ekologiczne),
• Usuwania zamuleń w rowach odwadniających, torach wodnych, basenach jachtowych, portach, dokach,
• Rekonstrukcji plaż,
• Napełniania geotub (tzw. big bagów) podczas naprawy zerwanych wałów przeciwpowodziowych.

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  DRAGFLOW_Dredges_def.pdf (5,6 MiB, 0 hits)

  DRAGFLOW-catalogo-2012-12-POL-bs.pdf (2,5 MiB, 0 hits)

  DRAGFLOW-cat-Dredges-ENG-bs.pdf (3,3 MiB, 0 hits)

  art_wsplnota.pdf (2,8 MiB, 489 hits)

  Dragflow_Reklama_refuler_zdalniesterowany_1.jpg (1,0 MiB, 218 hits)

  simb_2.pdf (553,9 KiB, 487 hits)

  simb_3.pdf (238,5 KiB, 392 hits)

  simb.pdf (370,4 KiB, 606 hits)

  utrzymanie_ruchu.pdf (689,7 KiB, 715 hits)

FILMY

YOUTUBE

  • LINK 1
  • LINK2

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu