Refuler z napędem hydraulicznym | WICHARY Technologies

Dragflow S.r.l.

Refuler z napędem hydraulicznym

OPIS

PRODUKTU

Pogłębiarki oferowane przez firmę WICHARY Technologies wyposażone w pompy zatapialne Dragflow zyskały sobie dobrą opinię wśród użytkowników w naszym kraju. Unikalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym refulera firmy WICHARY Technologies jest m.in. to, że składa się on z 3 bądź 4 (w zależności od wielkości pompy) platform pontonowych, mocowanych ze sobą za pomocą sworzni. Umożliwia to szybki montaż i demontaż całego refulera oraz przemieszczanie go drogą lądową w dowolne miejsce. Zasysany osad odprowadzany jest rurociągiem na miejsce odkładu. Pompa wraz z głowicami zawieszona jest na ramie wsporczej. Na pokładzie pontonu umieszczony jest agregat hydrauliczny, który napędza pompę z głowicami urabiającymi, wciągarkę opuszczającą i podnoszącą pompę oraz przeciągarki służące do przemieszczania refulera. Całość sterowana jest przez operatora z pulpitu sterowniczego umieszczonego w kabinie.

Refuler spełnia wszelkie potrzeby małych i średnich kopalń odkrywkowych w zakresie wydobycia piasku i żwiru spod powierzchni wody.

Platformy wyposażone w zatapialne pompy wirowe Dragflow pozwalają na eksploatację głębokich złóż o punkcie piaskowym powyżej 35%.

Pompy produkowane są w dwóch podstawowych wersjach – z napędem elektrycznym i hydraulicznym i o parametrach eksploatacyjnych:

 • Wydajność do 1200 m3/h nadawy
 • Wysokość podnoszenia do 50 m
 • Maksymalny wymiar ziarna 120 mm.

Szeroki zakres typoszeregu pomp umożliwia dobór urządzenia o optymalnych parametrach. Elementy robocze pomp i głowic wykonane są z odpornych na ścieranie wysokochromowych stali stopowych.

Refuler dostarczany przez firmę WICHARY Technologies reprezentuje zwartą modułową konstrukcję przystosowaną do transportu samochodami normalno gabarytowymi oraz do szybkiego montażu/demontażu przy wykorzystaniu lekkiego dźwigu. Refuler jest wyposażony we wciągarkę oraz mechaniczne przeciągarki pozycjonujące. Całość konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie.

Dotychczasowe doświadczenia zdobyte w trakcie eksploatacji pomp, głowic urabiających Dragflow, agregatów zasilających oraz platform pływających potwierdzają poprawność doboru rodzaju sprzętu dla małych i średnich odkrywkowych kopalń piasków i żwirów.

Uzyskiwane wydajności wydobycia surowców mineralnych w pełni satysfakcjonują użytkowników wymienionych urządzeń, zaś ponoszone nakłady eksploatacyjne pozwalając na racjonalną i ekonomiczną pracę zakładów wydobywczych.

Refuler ze swoją nieskomplikowaną konstrukcją oraz łatwą obsługą serwisową nie stwarza dużych problemów. W przypadku możliwych sytuacji awaryjnych wszelkie prace serwisowe świadczy dział serwisowy firmy WICHARY Technologies (świadczenia w ramach gwarancji są nieodpłatne).

Pogłębiarki oferowane przez firmę WICHARY Technologies, prócz pogłębiania rzek i stawów, sprawdzają się przy pozyskiwaniu piasku, jak również przy oczyszczaniu akwenów, basenów portowych i torów wodnych żeglugi śródlądowej z osadów w postaci mułów i piasku, a także przy rekonstrukcji plaż.

GALERIA

REALIZACJE

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


FILMY

YOUTUBE

  WICHARY Technologies Sp. z o.o.

  42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
  tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
  e-mail: wichary@wichary.eu