WICHARY Technologies

Pogłębiarki

OPIS

PRODUKTU

 
Firma WICHARY Technologies oferuje kompletny refuler (pogłębiarka do eksploatacji piasku i żwiru) o zwartej, modułowej konstrukcji, w wersjach w zależności od dobranego osprzętu z napędem elektrycznym (generator zabudowany na pontonie lub zasilanie z nabrzeża) lub hydraulicznym (agregat hydrauliczny zabudowany na pontonie), pompa zatapialna Dragflow zamontowana na linie stalowej (wciągarka) bądź na wysięgniku hydraulicznym lub podnośniku drabinowym. W ofercie firmy znajdują się także zdalnie sterowane pogłębiarki z możliwością bieżącego monitoringu parametrów pracy urządzenia oraz pozycji GPS.

Dlaczego pompa zatapialna Dragflow i głowice urabiające? Kliknij TUTAJ!

Eksploatacja piasku i żwiru; wydobywanie kruszyw naturalnych spod lustra wody/Pogłębiarka/Refuler.

Prace pogłębieniowe: pogłębianie jezior, pogłębianie zbiorników, pogłębianie koryta rzecznego, czyszczenie tam.

Pogłębiarki/Refuler – parametry eksploatacyjne:

  • Pogłębiarka z pompa zatapialna Dragflow na linie stalowej (Seria DRH);

  • Pogłębiarka z pompa zatapialna Dragflow na wysięgniku teleskopowym (Seria DRT);

  • Pogłębiarka z pompa zatapialna Dragflow na podnośniku drabinowym (Seria DRS);

  • Zdalnie sterowana pogłębiarka (Seria DRP);

  • Pogłębiarka na podwoziu typu Amfibia (Seria DRM);

  • Stacje wspomagające / Pompa pośrednia zwiększające odległość tłoczenia;

  • Systemy dla dużych głębokości: pogłębiarka o głębokości roboczej do 250m

Pogłębiarki/Refuler – parametry eksploatacyjne:

  • Wydajność do 2500 m3/h nadawy;

  • Wysokość podnoszenia do 80 m;

  • Średnica cząstek stałych do 120 mm.

  • Moc do 400 KM;

  • Odległość tłoczenia do 1500 m

Pogłębiarki/Refuler – zastosowanie:

  • Podwodna eksploatacja kruszyw naturalnych piasku i żwiru

  • Prace pogłębieniowe (standardowo na głębokości do 120 m) / wydobycie piasku i żwiru / pozyskiwanie piasku niedostępnego dla koparek;

  • Oczyszczanie rowów odwadniających / kesony odstojnikowe / transport zawiesiny bentonitowej / usuwanie i przeładunek mieszanin / muły popłuczkowe ze żwirowni;

  • Kolektory osadowe odpadów przemysłowych/ czyszczenie rząpi pyłowych i szlamowych/ pogłębianie basenów odpadowych/ oczyszczanie studzienek;

  • Budowa basenów jachtowych, portów, doków załadunkowych / rekonstrukcje plaż oraz czyszczenie rzek, jezior i kanałów;

  • Odmulanie ujęć wody / usuwanie rozlewisk błotnych / usuwanie uwodnionych popiołów i pyłów / kolektory z wapnem / zbiorniki z popłuczkowym mułem węglowym;

  • Osadniki koksownicze / czyszczenie surowej ropy naftowej / przenoszenie szlamów i osadów / obróbka gruntu / transport płuczek wiertniczych;

  • Szlamy zgorzelinowe walcownicze / szlamy zgorzeliny koksowniczej / szlamy żużla wielkopiecowego / rząpie instalacji uzdatniania wody / rowy odwadniające;

  • Usuwanie odpadów stałych/ osadniki do nieczystości / czyszczenie zbiorników/ czyszczenie lagun osadowych/ rozładunek barek;

  • Przeróbka odpadów złotonośnych/ studzienki młynów kołowych / granulowanie odpadów osadowych / stawy odbiorcze i odstojnikowe / podziemne;

  • Szyby ze szlamami osadowymi / oczyszczanie ścieków metodą drenażu tunelowego / system zasypywania odpadów przeróbczych / zastosowanie w zakładach przeróbczych / segregacja odpadów węgla / usuwanie szlamów z odkrywek / zbiorniki ściekowe / rozdrabnianie szlamów / zastosowanie w obszarach flotacyjnych / usuwanie osadu i zagęszczaczy / studzienki myjni samochodowych.

Pogłębiarki / Refuler do eksploatacji piasku i żwiru lub prac pogłębieniowych – przykładowe wyposażenie:


 1. Pompa zatapialna Dragflow z mieszadłem (agitator). Moment mieszania i urabiania jest wytwarzany poprzez wysokochromowe łopatki mieszadła (agitator). Jego zadaniem jest wzbudzanie osadów i piasków tworząc jednolitą mieszaninę szlamową o dużej koncentracji ciał stałych (wagowo do 70%), co umożliwia ciągły, nieprzerwany przepływ stężonej zawiesiny (pulpy) do pompy, jednocześnie zapobiegając blokowaniu się kosza ssawnego pompy przez wielkogabarytowe cząstki stałe (kamienie). W szerokim zakresie modeli pomp agitator jest obustronny (odwracalne), co znacząco wydłuża żywotność tego komponentu.

 2. Głowice Urabiające. Głowice urabiające przeznaczone do mechanicznego urabiania gruntów ubitych, zagęszczonych i zwartych. Zabudowane bezpośrednio do pompy głowice urabiające tworzą samodzielny system urabiający dla twardego złoża wszędzie tam, gdzie w innym przypadku potrzebna byłaby koparka mechaniczna.

 3. System Urabiający JET – Pierścień z Dyszami Wodnymi Wysokiego Ciśnienia.

Wysokociśnieniowy system dysz wodnych JET do zastosowania w złożach bardzo suchych, złożach gliniastych lub bardzo zagęszczonych (zbiorniki osadowe, gdzie występuje duże zagęszczenie cząstek stałych, co uniemożliwia stałą pracę pompy (konieczność dolewania wody). Pierścień z Dyszami Wodnymi JET Wysokiego Ciśnienia jest zabudowany na koszu ssawnym lub zintegrowany z koszem ssawnym pompy. System JET za pomocą dysz tłoczy wodę pod ciśnieniem bezpośrednio do strefy urabiania uwadniając i rozdrabniając materiał oraz umożliwiając normalną pracę pompy.


 1. Jednostka pływająca (ponton) o budowie modułowej wraz z wyposażeniem:
  Przeciągarki linowe do poruszania jednostką pływającą (pontonem) zabudowane na ramie nośnej pogłębiarki (prowadniki linowe zabudowane w narożnikach pontonu).

  Wciągarka dla pompy zatapialnej zabudowana na ramie nośnej pogłębiarki.

 1. Agregat Hydrauliczny z silnikiem diesel/agregat elektryczny do zasilania pompy głębinowej, głowic hydraulicznych i systemu dysz ciśnieniowych:
  • Dedykowane zasilanie pompy zatapialnej;

  • Dedykowane zasilanie głowic urabiających;

  • Dodatkowe zasilanie systemu dysz ciśnieniowych, wciągarki pompy oraz przeciągarek pogłębiarki.

 1. Ogrzewana i klimatyzowana kabina operatora zabudowana na ramie nośnej pogłębiarki wraz z panelem sterowniczych realizującym m. in. następujące funkcje:
  • Pompa głębinowa ON/OFF

  • Głowice urabiające ON/OFF

  • System Urabiający JET ON/OFF

  • Sterowanie wciągarką pompy;

  • Sterowanie przeciągarkami jednostki pływającej (pontonu);

  • Sterowanie silnikiem spalinowym / silnikiem elektrycznym agregatu hydraulicznego;

  • Wskaźnik głębokości urabiania pompy;

  • Manometry;

  • Lampki kontrolne dla poszczególnych elementów;

  • Wyłącznik awaryjny.

Wydobycie kruszywa produkcja piasku i żwiru, prace pogłębieniowe, jak również oczyszczanie stawów, zbiorników i odstojników jeszcze nigdy nie było tak wydajne, proste i wygodne.

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

Dragflow_verti_014.JPGPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (21).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (1).JPGPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (28).JPGPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (29).JPGPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (48).jpg
Immagine 102.jpg
Pogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (31).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (37).JPG
Pogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (38).JPGPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (33).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (53).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (54).jpgdredge slurry test_large.jpgMINI POGŁĘBIARKA_EL10.jpg
panel zdalnego sterownia.jpg
remote control dredge testing_large.jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (11).JPGPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (20).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (24).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (26).jpgpompa zatapialna WICHARY DRAGFLOW (30).jpgpompa zatapialna WICHARY DRAGFLOW (4).jpg
pompa zatapialna WICHARY DRAGFLOW (5).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (8).jpg
Pogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (5).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (6).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (10).jpg
Pogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (7).jpgpompa zatapialna WICHARY DRAGFLOW (12).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (35).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (19).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (60).jpg
Pogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (49).jpg
Pogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (17).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (42).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (43).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (18).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (58).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (39).jpg
Pogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (40).jpg
Pogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (51).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (59).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (25).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (46).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (16).jpg
Pogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (57).jpg
Pogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (32).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (15).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (36).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (27).jpgpompa zatapialna WICHARY DRAGFLOW (18).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (34).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (47).jpg
Pogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (41).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (13).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (55).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (52).jpgPogłębiarka Refuler WICHARY DRAGFLOW (14).jpg

PLIKI

DO POBRANIA


  Pogłębiarki – Dane Techniczne (3,3 MiB, 719 hits)

FILMY

pogłębiarka


WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu