Pogłębiarka / Refuler DRAGFLOW | WICHARY Technologies | WICHARY Technologies

WICHARY Technologies

Pogłębiarki

OPIS

PRODUKTU

 
Firma WICHARY Technologies oferuje kompletny refuler (pogłębiarka do eksploatacji piasku i żwiru) o zwartej, modułowej konstrukcji, w wersjach w zależności od dobranego osprzętu z napędem elektrycznym (generator zabudowany na pontonie lub zasilanie z nabrzeża) lub hydraulicznym (agregat hydrauliczny zabudowany na pontonie), pompa zatapialna Dragflow zamontowana na linie stalowej (wciągarka) bądź na wysięgniku hydraulicznym lub podnośniku drabinowym. W ofercie firmy znajdują się także zdalnie sterowane pogłębiarki z możliwością bieżącego monitoringu parametrów pracy urządzenia oraz pozycji GPS.

Dlaczego pompa zatapialna Dragflow i głowice urabiające? Kliknij TUTAJ!

Eksploatacja piasku i żwiru; wydobywanie kruszyw naturalnych spod lustra wody/Pogłębiarka/Refuler.

Prace pogłębieniowe: pogłębianie jezior, pogłębianie zbiorników, pogłębianie koryta rzecznego, czyszczenie tam.

Pogłębiarki/Refuler – parametry eksploatacyjne:

  • Pogłębiarka z pompa zatapialna Dragflow na linie stalowej (Seria DRH);

  • Pogłębiarka z pompa zatapialna Dragflow na wysięgniku teleskopowym (Seria DRT);

  • Pogłębiarka z pompa zatapialna Dragflow na podnośniku drabinowym (Seria DRS);

  • Zdalnie sterowana pogłębiarka (Seria DRP);

  • Pogłębiarka na podwoziu typu Amfibia (Seria DRM);

  • Stacje wspomagające / Pompa pośrednia zwiększające odległość tłoczenia;

  • Systemy dla dużych głębokości: pogłębiarka o głębokości roboczej do 250m

Pogłębiarki/Refuler – parametry eksploatacyjne:

  • Wydajność do 2500 m3/h nadawy;

  • Wysokość podnoszenia do 80 m;

  • Średnica cząstek stałych do 120 mm.

  • Moc do 400 KM;

  • Odległość tłoczenia do 1500 m

Pogłębiarki/Refuler – zastosowanie:

  • Podwodna eksploatacja kruszyw naturalnych piasku i żwiru

  • Prace pogłębieniowe (standardowo na głębokości do 120 m) / wydobycie piasku i żwiru / pozyskiwanie piasku niedostępnego dla koparek;

  • Oczyszczanie rowów odwadniających / kesony odstojnikowe / transport zawiesiny bentonitowej / usuwanie i przeładunek mieszanin / muły popłuczkowe ze żwirowni;

  • Kolektory osadowe odpadów przemysłowych/ czyszczenie rząpi pyłowych i szlamowych/ pogłębianie basenów odpadowych/ oczyszczanie studzienek;

  • Budowa basenów jachtowych, portów, doków załadunkowych / rekonstrukcje plaż oraz czyszczenie rzek, jezior i kanałów;

  • Odmulanie ujęć wody / usuwanie rozlewisk błotnych / usuwanie uwodnionych popiołów i pyłów / kolektory z wapnem / zbiorniki z popłuczkowym mułem węglowym;

  • Osadniki koksownicze / czyszczenie surowej ropy naftowej / przenoszenie szlamów i osadów / obróbka gruntu / transport płuczek wiertniczych;

  • Szlamy zgorzelinowe walcownicze / szlamy zgorzeliny koksowniczej / szlamy żużla wielkopiecowego / rząpie instalacji uzdatniania wody / rowy odwadniające;

  • Usuwanie odpadów stałych/ osadniki do nieczystości / czyszczenie zbiorników/ czyszczenie lagun osadowych/ rozładunek barek;

  • Przeróbka odpadów złotonośnych/ studzienki młynów kołowych / granulowanie odpadów osadowych / stawy odbiorcze i odstojnikowe / podziemne;

  • Szyby ze szlamami osadowymi / oczyszczanie ścieków metodą drenażu tunelowego / system zasypywania odpadów przeróbczych / zastosowanie w zakładach przeróbczych / segregacja odpadów węgla / usuwanie szlamów z odkrywek / zbiorniki ściekowe / rozdrabnianie szlamów / zastosowanie w obszarach flotacyjnych / usuwanie osadu i zagęszczaczy / studzienki myjni samochodowych.

Pogłębiarki / Refuler do eksploatacji piasku i żwiru lub prac pogłębieniowych – przykładowe wyposażenie:


 1. Pompa zatapialna Dragflow z mieszadłem (agitator). Moment mieszania i urabiania jest wytwarzany poprzez wysokochromowe łopatki mieszadła (agitator). Jego zadaniem jest wzbudzanie osadów i piasków tworząc jednolitą mieszaninę szlamową o dużej koncentracji ciał stałych (wagowo do 70%), co umożliwia ciągły, nieprzerwany przepływ stężonej zawiesiny (pulpy) do pompy, jednocześnie zapobiegając blokowaniu się kosza ssawnego pompy przez wielkogabarytowe cząstki stałe (kamienie). W szerokim zakresie modeli pomp agitator jest obustronny (odwracalne), co znacząco wydłuża żywotność tego komponentu.

 2. Głowice Urabiające. Głowice urabiające przeznaczone do mechanicznego urabiania gruntów ubitych, zagęszczonych i zwartych. Zabudowane bezpośrednio do pompy głowice urabiające tworzą samodzielny system urabiający dla twardego złoża wszędzie tam, gdzie w innym przypadku potrzebna byłaby koparka mechaniczna.

 3. System Urabiający JET – Pierścień z Dyszami Wodnymi Wysokiego Ciśnienia.

Wysokociśnieniowy system dysz wodnych JET do zastosowania w złożach bardzo suchych, złożach gliniastych lub bardzo zagęszczonych (zbiorniki osadowe, gdzie występuje duże zagęszczenie cząstek stałych, co uniemożliwia stałą pracę pompy (konieczność dolewania wody). Pierścień z Dyszami Wodnymi JET Wysokiego Ciśnienia jest zabudowany na koszu ssawnym lub zintegrowany z koszem ssawnym pompy. System JET za pomocą dysz tłoczy wodę pod ciśnieniem bezpośrednio do strefy urabiania uwadniając i rozdrabniając materiał oraz umożliwiając normalną pracę pompy.


 1. Jednostka pływająca (ponton) o budowie modułowej wraz z wyposażeniem:
  Przeciągarki linowe do poruszania jednostką pływającą (pontonem) zabudowane na ramie nośnej pogłębiarki (prowadniki linowe zabudowane w narożnikach pontonu).

  Wciągarka dla pompy zatapialnej zabudowana na ramie nośnej pogłębiarki.

 1. Agregat Hydrauliczny z silnikiem diesel/agregat elektryczny do zasilania pompy głębinowej, głowic hydraulicznych i systemu dysz ciśnieniowych:
  • Dedykowane zasilanie pompy zatapialnej;

  • Dedykowane zasilanie głowic urabiających;

  • Dodatkowe zasilanie systemu dysz ciśnieniowych, wciągarki pompy oraz przeciągarek pogłębiarki.

 1. Ogrzewana i klimatyzowana kabina operatora zabudowana na ramie nośnej pogłębiarki wraz z panelem sterowniczych realizującym m. in. następujące funkcje:
  • Pompa głębinowa ON/OFF

  • Głowice urabiające ON/OFF

  • System Urabiający JET ON/OFF

  • Sterowanie wciągarką pompy;

  • Sterowanie przeciągarkami jednostki pływającej (pontonu);

  • Sterowanie silnikiem spalinowym / silnikiem elektrycznym agregatu hydraulicznego;

  • Wskaźnik głębokości urabiania pompy;

  • Manometry;

  • Lampki kontrolne dla poszczególnych elementów;

  • Wyłącznik awaryjny.

Wydobycie kruszywa produkcja piasku i żwiru, prace pogłębieniowe, jak również oczyszczanie stawów, zbiorników i odstojników jeszcze nigdy nie było tak wydajne, proste i wygodne.

DANE

TECHNICZNE


GALERIA

Response code is 404

PLIKI

DO POBRANIA


  Pogłębiarki – Dane Techniczne (3,3 MiB, 859 hits)

FILMY

pogłębiarka


WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu