Przetwarzanie wiórów metalowych | WICHARY Technologies

DIETERLE GmbH&Co.KG

Przetwarzanie wiórów metalowych

Podnośniki z wywrotem MUCKI® podawanie wiórów do rozdrabniarki


Podnośnik z wywrotem MUCKI® typu MD służy do przesypywania wiórów z pojemnika do rozdrabniarki. Wióry są gromadzone w obrębie obrabiarek do zbiorników a następnie transportowane w szczelnych pojemnikach do platformy załadowczej podnośnika. Po naciśnięciu przycisku, podnośnik z wywrotnicą opróżnia pojemnik z wiórami zanieczyszczonymi emulsją do leja zasypowego rozdrabniarki. Aby uniknąć zanieczyszczenia posadzki, przesypy są uszczelnione przed wyciekiem emulsji olejowej. Tego typu podnośniki z wywrotem MUCKI® są również stosowane do napełniania odśrodkowych wirówek do odwirowywania oleju lub napełniania transporterów wiórów.

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu