Przemysł chemiczny | WICHARY Technologies

DIETERLE GmbH&Co.KG

Przemysł chemiczny

Podnośniki z wywrotemMUCKI® bezpyłowe opróżnianie beczek w przemyśle chemicznym

 
Przy podawaniu produktów pylących do mieszarek, mieszalników zbiornikowych lub reaktorów, z uwagi na ochronę środowiska, podawanie produktów musi odbywać się w sposób bezpyłowy. Dla tych celów produkowane są wywrotnice hydrauliczne MUCKI® oraz podnośniki z wywrotem MUCKI®. Na platformie podnośnika, do beczki wciskany jest stożkowy lej, który jest w niej uszczelniany. Po wywrocie o 180 stopni, lej wyposażony w zasuwę odcinającą, jest dokowany w urządzeniu Klienta. Po tym następuje otwarcie zasuwy i wysypywanie produktu. Odpowiedni bijak lub urządzenie potrząsające zapewnia całkowite opróżnienie pojemnika także z produktu, który przywarł do ścianek pojemnika.

Przykład MSH – IBS

W celu zapewnienia bezpiecznego transportu produktów wrażliwych w kontenerach IBC, produkowane są urządzenia pozycjonujące MSH, które służą do bezpyłowego napełniania urządzeń opróżniających i dozujących. Są one przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.


  OPIS URZĄDZENIA
1. Napęd przystosowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
2. Układ sterowania do prostej integracji z istniejącym sterowaniem całej instalacji,
3. Specjalny pojemnik dla produktów wrażliwych i krytycznych (IBC),
4. Specjalna platforma podnośnika,
5. Pionowy wieniec obrotowy,
6. Pneumatyczna blokada pojemnika.

OBRÓBKA-TERMICZNA

 

Przykład MSH

napełnianie mieszalnika


System pozycjonowania i napełniania przy produkcji substancji zapachowych i smakowych. Obrotowe urządzenie podnośnikowe zapewnia czyste i komfortowe napełnianie i opróżnianie mieszalnika zbiornikowego wypełnionego proszkiem lub granulatem.


  OPIS URZĄDZENIA
1. Napęd przystosowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
2. Poziomy wieniec obrotowy służący do obracania pojemnikiem (tutaj: mieszalnik),
3. Układ sterowania do prostej integracji z istniejącym sterowaniem całej instalacji,
4. Pionowy wieniec obrotowy.

OBRÓBKA-TERMICZNA

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu