BHS – Sonthofen

Kruszarki odśrodkowe

OPIS

PRODUKTÓW

 

Firma WICHARY Technologies oferuje urządzenia firmy BHS SONTHOFEN specjalizującej się w produkcji m.in. kruszarek do surowców mineralnych. Kruszarki odśrodkowe BHS typu RSMX służą do rozdrabniania i uszlachetniania wszystkich rodzajów surowców mineralnych, od miękkich do twardych oraz od mało do ekstremalnie abrazyjnych.

Próby kruszenia w laboratorium BHS
BHS zapewnia swoim Klientom możliwość przeprowadzenia w laboratorium w Sonthofen prób kruszenia. Dzięki temu można uzyskać istotne wytyczne mające na celu optymalizację zaplanowanego procesu jak również oczekiwanych parametrów produktu końcowego. Również w przypadkach bardzo trudnych, można wspólnie wypracować rozwiązanie problemu.

Duża elastyczność zastosowań
Kruszarki odśrodkowe BHS mogą być wykonane, w zależności od rodzaju nadawy oraz oczekiwanego efektu rozdrobnienia, ze ścianą odbojową w formie pierścienia pancernego lub z wyściółką.

RSMX

z pierścieniem pancernym

• Produkcja kubicznych grysów szlachetnych oraz piasku, z minerałów średnio twardych i umiarkowanie abrazyjnych jak żwir, wapień, dolomit, diabaz, bazalt, andezyt, klinkier itd.,
• Selektywne rozdrabnianie konglomeratów, umiarkowanie abrazyjnych żużli, minerałów itd.,
• Recykling asfaltu i niezbrojonego gruzu budowlanego.


Untitled-2Przykłady zastosowania kruszarek z pierścieniem pancernym

RSMX 1222 z pierścieniem pancernym do produkcji miału kamiennego z wstępnie kruszonego żwiru 4-32 mm
RSMX 1222 z pierścieniem pancernym do kubizacji wstępnie rozdrobnionego wapienia 32 -90 mm
RSMX z pierścieniem pancernym do produkcji grysu szlachetnego z żużla stalowniczego 0-45 mm

RSMX

z wyściółką

• Produkcja kubicznych grysów szlachetnych oraz piasku z minerałów silnie abrazyjnych jak żwir, granit, porfir, gnejs, szarogłaz, kwarcyt itd.,
• Rozdrabnianie materiałów silnie abrazyjnych jak tlenek aluminium, żelazokrzem, ścierniwa, szkło itd.,
• Selektywne rozdrabnianie żużli jak na przykład żużli ze stalowni, spalarni śmieci itd.

Zasada działania

Nadawa jest doprowadzana do kruszarki odśrodkowej centralnie od góry. W wirniku jest ona przejmowana przez dwie duże komory wyrzutnikowe. Komory te umożliwiają pracę bez zatykania się oraz dużą wydajność. Nadawa jest silnie przyspieszana odśrodkowo na zewnątrz. Następuje ukierunkowane uderzanie o stałą ścianę odbojową względnie o wyściółkę, w efekcie czego powstają kubicznie uformowane ziarna.


Untitled-3Przykłady zastosowania kruszarek z wyściółką

RSMX 1222 z wyściółką do produkcji szlachetnego grysu żwiru z kulistego żwiru kwarcowego 16-45 mm
RSMX 0922 z wyściółką do mielenia szkła podczas recyklingu 0 – 32 mm
RSMX 1222 z wyściółką do kubizacji żwiru 16 – 32 mm


Zalety wirników dwukomorowych

W porównaniu z wykonaniami wielokomorowymi, w opatentowanym wirniku dwukomorowym, transportowana jest mniejsza ilość powietrza. Oddziałuje to pozytywnie na zużycie energii, a zaoszczędzona energia może zostać zużyta do zwiększenia wydajności. Poza tym, można zmniejszyć wydajność instalacji odpylającej.

Budowa otwarta opatentowanego wirnika z dwoma komorami, pozwala na możliwie maksymalną wielkość wylotów materiału (89° z każdej strony wirnika). Dzięki temu, zagrożenie zatkaniem jest znacząco zminimalizowane.

W wirniku dwukomorowym BHS, wzdłuż komór wyrzutowych powstaje wyściółka z materiału, która stanowi samoistną ochronę przed ścieraniem. W porównaniu ze zwykłymi wirnikami, ilość elementów podlegających ścieraniu zostaje zredukowana do minimum.

• Znaczna wydajność,
• Niewielkie zagrożenie zatkaniem,
• Ukierunkowane przyspieszenie materiału,
• Optymalne zużycie energii,
• Zredukowane ścieranie.

DANE

TECHNICZNE


TypŚrednica rotora i wysokośćPrędkość obwodowaMoc napęduZakres wydajności*Granulacja wsadu*
Dane techniczne (wersja standardowa)
RSMX 0913930x135 mm70 m/s (max.)75-160 kW30-75 t/h45-56 mm
RSMX 0922930x220 mm70 m/s (max.)90-132 kW30-90 t/h56-70 mm
RSMX 12221200x220 mm70 m/s (max.)160-400 kW10-400 t/h80-100 mm
RSMX 12331200x330 mm70 m/s (max.)200-400 kW200-400 t/h80-150 mm

GALERIA

q1.jpgUntitled-2.jpgUntitled-3.jpgRozdrabniacze-ZSEE.jpg

PLIKI

DO POBRANIA


  Kruszarki odśrodkowe (7,5 MiB, 746 hits)

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu