Eksploatacja i klasyfikacja surowców | WICHARY Technologies

OFERTA

DLA EksploatacjI i klasyfikacjI surowców, ProcesÓW termicznYCH, Pomp wielozadaniowYCH

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu