Nagrody i wyróżnienia przyznane WICHARY Technologies


 

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 2018 
Prestiżowy konkurs Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej ma na celu wskazanie najlepszych polskich przedsiębiorstw, w których szczególną troską objęte jest bezpieczeństwo pracowników.

 

GAZELA BIZNESU 2012


Gazela biznesu
 
Dziennik Puls Biznesu potwierdza przynależność firmy WICHARY Technologies Sp. z o.o. do elitarnego klubu Gazela Biznesu – grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

 

DIAMENT FORBESA 2013


Certyfikat Wiarygodności
Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. (w kategorii firm średnich) znalazła się w prestiżowym gronie DIAMENTÓW FORBESA 2013 – przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

 

Certyfikat Wiarygodności FirmyCertyfikat Wiarygodności

Firma WICHARY Technologies otrzymała Certyfikat Wiarygodności Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Firma

 

Efektywna Firma 2011Efektywna Firma 2010

Za efektywne działanie firmy WICHARY Technologies na rynku oraz za osiągnięcie w trzyletnim okresie konkursu wysoki stosunek zysku netto do przychodów operacyjnych. Uzyskaliśmy tytuł Efektywnej Firmy 2011 oraz wyróżnienie w konkursie wśród 30 tysięcy podmiotów gospodarczych.

 

Gepard Biznesu 2011


Gepard Biznesu 2010
W nagrodę za dynamiczne działania firmy WICHARY Technologies w okresie 2009 – 2011, w konkursie, w którym uczestniczyło 60 tysięcy podmiotów gospodarczych uzyskaliśmy tytuł Geparda Biznesu 2011.

 

Tytuł Ambasadora FAIR PLAY w BiznesieAmbasador FAIR PLAY w Biznesie

Prezes Zarządu Firmy WICHARY Technologies Pan Marian Wichary zdobył tytuł „Ambasadora przedsiębiorstwa w Biznesie”

 

Tytuł Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2011Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2011

Firma WICHARY Technologies zdobyła tytuł „Przedsiębiorstwa FAIR PLAY 2011”

 

Certyfikat uczestnictwa w Audycie innowacjiCertyfikat uczestnictwa w audycie innowacji

Firma WICHARY Technologies otrzymała Certyfikat uczestnictwa w „Audycie badania poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie.

 

Gepard Biznesu 2010Gepard Biznesu 2010

W nagrodę za dynamiczne działania firmy WICHARY Technologies w okresie 2008 – 2010 w konkursie, w którym uczestniczyło 30 tysięcy podmiotów gospodarczych uzyskaliśmy tytuł Geparda Biznesu 2010.

 

Efektywna Firma 2010Efektywna Firma 2010

Za efektywne działanie firmy WICHARY Technologies na rynku oraz za osiągnięcie w trzyletnim okresie konkursu wysoki stosunek zysku netto do przychodów operacyjnych. Uzyskaliśmy tytuł Efektywnej Firmy 2010, statuetkę Złotą Skarbonkę oraz wyróżnienie w konkursie wśród 30 tysięcy podmiotów gospodarczych.

 

Przedsiębiorstwo Fair Play

fairplay2011 Przedsiębiorstwo Fair Play 2011
fairplay2010 Przedsiębiorstwo Fair Play 2009
Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2009 Przedsiębiorstwo Fair Play 2009
Platynowy laur PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Platynowy Laur Przedsiębiorstwo Fair Play 2008
Złoty laur PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Złoty Laur Przedsiębiorstwo Fair Play 2007
Srebrny laur PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Srebrny Laur Przedsiębiorstwo Fair Play 2006
Brązowy laur PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Brązowy Laur Przedsiębiorstwo Fair Play 2005
Złota statuetka PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2004 – „Złota Statuetka Przedsiębiorstwo Fair Play”
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000


Organizatorami programu są Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program jest popierany przez Prezydenta RP, kolejnych Premierów RP oraz Ministra Gospodarki. W wielu województwach patronat honorowy objęli przedstawiciele władz regionalnych.

Do współpracy przy programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” zaproszono instytucje wspierania i promocji biznesu, organizacje pracodawców oraz kluby i stowarzyszenia przedsiębiorców w całym kraju – stanowiące zespół Regionalnych Administratorów programu.

Idea tego programu ma wieloletnią tradycję. Wywodzi się od ogłoszonego w 1992r. przez Krajową Izbę Gospodarczą konkursu „Business Fair Play Award”. Jego nowe zasady regulaminowe, wprowadzone przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym KIG, przyjęły formułę otwartą dla wszystkich sektorów przedsiębiorstw. Celem programu jest promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z kontrahentami, klientami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową. Wspiera on też rozwój firm promując przedsiębiorstwa solidne i uczciwe, działające zgodnie z prawem i zasadami etyki.

Firmom, które uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” umożliwia wykorzystanie przyznanego tytułu w ich działalności rynkowej, dając im dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez program prowadzony przez niezależne instytucje, poddanie się badaniom wiarygodności i rzetelności w otwartym konkursie, stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych.

Źródło: www.fairplay.pl


Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania


tuvnord_logo_9001_min

2018 – Certyfikat TÜV NORD CERT „System Zarządzania Jakością” (PN-EN ISO 9001:2015)

2017 – Certyfikat TÜV NORD CERT „System Zarządzania Jakością”

2014 – Certyfikat TÜV NORD CERT „System Zarządzania Jakością”

2013 – Certyfikat TÜV NORD CERT „System Zarządzania Jakością”

2012 – Certyfikat TÜV NORD CERT „System Zarządzania Jakością”

2011 – Certyfikat TÜV Cert „System Zarządzania Jakością”

2009 – Certyfikat TÜV Cert „System Zarządzania Jakością”

2008 – Certyfikat TÜV Cert „System Zarządzania Jakością”

2005 – Certyfikat TÜV Cert „System Zarządzania Jakością”

Certyfikacja EN ISO 3834-2

2015 Certyfikat TÜV SÜD Wymagania jakości dotyczące spawania wg PN-EN ISO 3834-2:2007 
2014 Certyfikat TÜV SÜD Wymagania jakości dotyczące spawania wg PN-EN ISO 3834-2:2007 
2013 Certyfikat TÜV SÜD Wymagania jakości dotyczące spawania wg PN-EN ISO 3834-2:2007 
2011 Certyfikat TÜV SÜD Wymagania jakości dotyczące spawania wg PN-EN ISO 3834-2:2007 

2018 – Certyfikat TÜV NORD Polska Sp.z o.o. „System Zarządzania BHP”(PN-N 18001:2004)

2015 – Certyfikat TÜV NORD Polska Sp.z o.o. „System Zarządzania BHP”  

2013 – Certyfikat TÜV NORD CERT „System Zarządzania BHP”  

2012 – Certyfikat TÜV NORD CERT „System Zarządzania BHP”

2009 – Certyfikat TÜV Nord „System Zarządzania BHP”

2006 – Certyfikat RWTÜV „System Zarządzania BHP”

Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą umocnić swą pozycję na rynku krajowym i zagranicznym, muszą wdrażać i praktykować zarządzanie jakością. Kluczem do sukcesu rynkowego staje się certyfikat, który jest dowodem gwarantującym wysoką jakość i niezawodność oferowanych wyrobów i usług, a także dowodem dbałości przedsiębiorstwa o zaspakajanie potrzeb i życzeń klienta.

Znak TÜV NORD jest synonimem niezawodności, sprawdzonej jakości oraz zaufania. Dlatego polskie przedsiębiorstwo, które uzyskało certyfikat systemu jakości dysponuje poważnym kredytem zaufania, co ułatwia ekspansję handlową.

Źródło: www.tuv-nord.pl


Gazela Biznesu

gazela_2009_min Certyfikat „Gazela Biznesu 2009”

Certyfikat „Gazela Biznesu 2006”

Statuetka „Gazela Biznesu 2006”

Podstawowym celem rankingu Pulsu Biznesu jest prezentacja niewielkich podmiotów gospodarczych, przed którymi zamknięte są zestawienia największych lub najbardziej dochodowych firm, a które zasługują na wyróżnienie ze względu na dynamikę osiąganych wyników finansowych.


Poświęcenie im oddzielnej publikacji jest tym bardziej uzasadnione, że to właśnie firmy małe i średnie są największą grupą polskich przedsiębiorstw i mają największy udział w tworzeniu PKB. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.

 

Niezwykle istotnym celem tego rankingu jest promowanie firm uczciwych, wiarygodnych i ujawniających informacje na temat swoich wyników. Dlatego do zestawienia zakwalifikowano tylko te przedsiębiorstwa, które publikują swoje wyniki w Monitorze Polskim B lub udostępniły firmie Coface Poland lub redakcji „PB”, wypełniając internetową ankietę.

Źródło: www.pb.pl


EuroCertyfikat 2009

EuroCertyfikat 2009 EuroCertyfikat 2009 – Certyfikat Wiarygodności Firmy

Konkurs EuroCertyfikat i Europejski Program Promocji Jakości to międzynarodowy program oparty na zasadach partnerstwa, obiektywizmu, profesjonalizmu i rzetelności, polegający na wyłonieniu spośród uczestników wiarygodnych firm i instytucji spełniających najwyższe wymagania i standardy Unii Europejskiej.

Ideą Konkursu EuroCertyfikat i Europejskiego Programu Promocji Jakości jest promowanie na polskim rynku oraz na rynkach krajów Zjednoczonej Europy najlepszych firm, instytucji, urzędów, produktów, usług i kadry zarządzającej, spełniających najwyższe standardy europejskie zarówno w kwestiach organizacji i zarządzania jak i uczestnictwa w unijnych programach pomocowych i absorpcji środków unijnych. Główną grupą docelową działań prowadzonych przez Organizatorów jest segment zarówno małych i średnich (MŚP) jak i dużych przedsiębiorstw, oraz instytucje działające zgodnie z obowiązującym prawem .

Źródło: www.eurocertyfikat.pl


Certyfikat „Firma Bliska Środowisku 2008”

Firma Bliska Środowisku 2008 Certyfikat „Firma Bliska Środowisku 2008”

Konkurs „Firma Bliska Środowisku” jest organizowany przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej przy współpracy z Ogólnopolskim Forum Promocji Biznesu pod honorowym Patronatem Ministra Środowiska.

Ideą programu jest zainicjowanie w Polsce szerokiego ruchu strategicznych działań proekologicznych na poziomie przedsiębiorstw. Podstawowe założenia programu bazują na problematyce strategicznego zarządzania organizacją głównie z punktu widzenia orientacji proekologicznej.

Celem konkursu jest:

  • promocja działalności gospodarczej prowadzonej z troską o środowisko naturalne,
  • prewencyjne badanie kompleksowej zgodności działań firmy z przepisami prawa dotyczącymi ekologii,
  • identyfikacja źródeł budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez propagowanie strategicznego podejścia do ekologii,
  • promocja firm, które w swoim działaniu łączą przestrzeganie prawa z ekostrategią,
  • zachęcanie przedsiębiorstw do dbałości o ekologię oraz podnoszenie standardów i procedur mających na celu ochronę środowiska, zarówno w strefie technicznej i ekonomicznej jak również w sferze świadomości i kompetencji pracowników i kadry zarządzającej,
  • identyfikacja czynników ryzyka biznesowego przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska,
  • propagowanie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu opartej na aktywnej działalności proekologicznej przedsiębiorstw,
  • identyfikacja nośników długoterminowej wartości firm opartych na kryteriach ekologicznych.

Źródło: www.fbs.com.pl


Certyfikat „Przejrzysta Firma”

D&B 2008 – Certyfikat „Przejrzysta Firma”

Firma Dun and Bradstreet Poland we współpracy z partnerami, rozpoczęła przyznawanie Certyfikatów „Przejrzysta Firma”. Otrzymanie wyróżnienia jest wyrazem wiarygodności i uczciwości finansowej, zwiększa prestiż oraz konkurencyjność firmy na rynku.

Źródło: www.przejrzystafirma.pl


Diament Gospodarczy

Diament Gospodarczy 2008 Diament Gospodarczy 2008″

Siemianowickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców nagrodziło naszą firmę za znaczące osiągnięcia gospodarcze przyznając „Diament Gospodarczy 2008”.


Polski Sukces

Polski Sukces 2008 – Wyróżnienie „Polski Sukces 2007”

2005 – Nagroda „Polski Sukces 2004”

2005 – Statuetka „Polski Sukces 2004”

Celem konkursu jest promocja osiągających sukces gospodarczy firm zarejestrowanych i działających na terenie Polski. Realizowany przez konkurs program promocyjny, wpisujący się w szeroko pojętą „promocję dobra” ma za zadanie pokazać najlepsze przedsiębiorstwa i przebieg ich kariery gospodarczej będącej wynikiem własnych działań. Promocja zakończonych sukcesem przedsięwzięć gospodarczych służyć ma stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości, będącego głównym czynnikiem przeciwdziałającym wzrostowi bezrobocia. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RP.

Źródło: www.polskisukces.pl


Certyfikat X-lecia Śląskiego Klubu Biznesu

RCB 2008 – Certyfikat X-lecia Śląskiego Klubu Biznesu

Śląski Klub Biznesu powstał w 1998 roku z inicjatywy środowisk gospodarczych. Głównym celem jego działalności jest integracja środowiska przedsiębiorców w ramach nowego województwa śląskiego.

Klub ma charakter otwarty. Mogą do niego należeć duże firmy będące liderami w swojej branży, jak i firmy małe, o rodzinnym charakterze. Na dzień dzisiejszy członkostwo w ŚKB zadeklarowało 300 firm różnych branż i różnej wielkości. Ta duża liczba deklaracji członkowskich sprawia, że organizacja plasuje się w czołówce związków, korporacji i klubów przedsiębiorców, jakie funkcjonują na terenie naszego województwa.

Źródło: www.rcb.com.pl


FORUM JAKOŚCI QUALITY INTERNATIONAL 2008

Quality International 2008 – Nagroda QI ORDER – system zarządzania najwyższej jakości

Konkurs Forum Jakości Quality International jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub/i systemu zarządzania – organizacji mogących poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie.

Organizatorzy Forum stawiają przed sobą zadanie ukazania potencjału polskiego rynku i stymulowanie tworzenia nowych wzorów jego jakościowego rozwoju. Jednak głównym celem Forum jest zwiększanie konkurencyjności na rynkach europejskich i światowych polskich instytucji, producentów i usługodawców, a przede wszystkim wytwarzanych przez nich wyrobów i usług o najwyższych parametrach jakościowych. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i uhonorowanie podmiotów odznaczających się wysoką dbałością o jakość oferowanych produktów i usług. Patronat nad Forum Jakości Quality International, którego organizatorem jest redakcja Forum Biznesu w Gazecie Prawnej, sprawują: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: www.forumbiznesu.pl


PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

PIP 2018 – Nagroda „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” III miejsce w województwie śląskim

2007 – Nagroda „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” II miejsce w województwie śląskim

2007 – Statuetka „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

2004 – Wyróżnienie w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Celem konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy pt. Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy.

Prestiżowy konkurs Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej ma na celu wskazanie najlepszych polskich przedsiębiorstw, w których szczególną troską objęte jest bezpieczeństwo pracowników. Przedsiębiorstwa te mogą uchodzić za wzór przestrzegania prawa; ponosząc znaczące nakłady na poprawę warunków pracy, wyróżniają się staraniem o ograniczanie zagrożeń: wdrażają systemy zarządzania bezpieczeństwem, angażują się w profilaktykę i konsekwentnie współdziałają z pracownikami na rzecz podnoszenia standardów ochrony pracy.

Źródło: www.pip.gov.pl


Jakość Roku 2006

logo_jakoscroku 2006 – Nagroda „Jakość Roku”

Ogólnopolski program Jakość Roku 2006. W zamyśle organizatorów ma wyłonić z szerokiego rynkowego spektrum tych przedsiębiorców i firmy, którzy ze szczególną uwagą podchodzą do kwestii jakości i wysokich standardów pracy oraz ma podkreślić rolę tego zaangażowania w profesjonalnym podejściu do biznesu. Program koordynuje redakcja Biznes Raportu wspólnie z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Tytuł Jakość Roku 2006 jest przyznawany w trzech kategoriach: produkt, usługa oraz innowacja z uwzględnieniem podziału na sektory branżowe i województwa.

Program skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Podstawowym kryterium wyboru jest podejście firmy jako całości do kwestii zarządzania jakością. Przy wyborze laureatów w dużej mierze decydują: wdrożone systemy jakości np. ISO, czy systemy bezpieczeństwa żywności np. HACCP, a także uwzględnienie wysokich standardów w misji przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie załogi. Jednym z podstawowych celów programu jest popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia.

Źródło: www.gazetaprawna.pl


Certyfikat Euromarka 2006 w kategorii Produkt

EuroMarka Certyfikat „Euromarka 2006”

Statuetka Euromarka „2006”

Dobra marka jest wyznacznikiem wartości firmy, pomaga zdobyć i utrzymać rynki. Pojęcie EUROMARKA odnosi się do MARKI, PRODUKTÓW lub USŁUG, które przeznaczone są dla klientów, kontrahentów, odbiorców z szerokiego i relatywnie jednorodnego rynku europejskiego.

EUROMARKA to Program Promocji Przedsiębiorczości i Eksportu realizowany w formule konkursu identyfikuje, nagradza oraz promuje MARKI w kategoriach: PRODUKT, USŁUGA, INICJATYWA oraz MARKA w TURYSTYCE.

Konkurs wyróżnia PRODUKTY, które ze względu na swoje walory, czyli dobrą jakość, nowoczesną technologię, bezpieczeństwo użytkowania, oryginalne wzornictwo, przyjazny wpływ na środowisko budują wizerunek przedsiębiorstwa jako producenta o wymiarze europejskim i światowym. Firmy, których Produkty i Usługi nagrodzone zostały tytułem EUROMARKA oferują fachowość, jako producenci i usługodawcy, co przekłada się na umocnienia Marki oraz zyskanie nowych kontrahentów.

Źródło: www.euromarka.pl


Europrodukt 2005

EUROPRODUKT Certyfikat „Europrodukt 2005”

Statuetka „Europrodukt 2005”

Nasz produkt – Laserowy System Tnąco – Grawerujący otrzymał tytuł Europrodukt!

Oficyna Wydawnicza „Zarządzanie i Finanse” Sp. z o.o., organizuje ogólnopolski konkurs dla producentów i usługodawców – EUROPRODUKT.

Celem konkursu jest wyszukiwanie, nagradzanie i promowanie polskich produktów i firm, które z powodzeniem mogą zdobywać rynki Unii Europejskiej, oraz tych które już teraz skutecznie na nich działają.

KONKURS promuje i wyróżnia m.in.: FIRMY – za produkty i usługi, które ze względu na najwyższą jakość, zaawansowane technologie, proekologiczne metody produkcji i interesujące wzornictwo mogą konkurować na rynkach Unii Europejskiej.

Źródło: www.parp.gov.pl


Orzeł Śląskiego Biznesu 2005

Orzeł Śląskiego Biznesu 2005 2005 – Nagroda „Śląski Orzeł Biznesu 2005”

2005 – Medal „Śląski Orzeł Biznesu 2005”

Prestiżowe wyróżnienia „Orzeł Śląskiego Biznesu” przeznaczone są dla firm odnotowujących szczególne osiągnięcia w swojej działalności i wprowadzających unikatowe rozwiązania wspomagające lokalną społeczność i środowisko naturalne.

Otrzymują ją firmy, które mogą poszczycić się osiągnięciami gospodarczymi, funkcjonują przestrzegając standardów etycznych, a także są innowacyjne i dbają o swoich pracowników, nie zapominając także o wspieraniu inicjatyw lokalnych.

Źródło: www.rcb.com.pl


Certyfikat – Solidna Firma 2004

Certyfikat Solidna Firma 20042004 – Certyfikat – „Solidna Firma”

Cele Programu Gospodarczo-Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA to: Propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi. Promowanie najlepszych firm jako partnerów dla: konsumentów, innych podmiotów gospodarczych oraz dla instytucji państwowych.

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu