Akademia Rozwoju Kompetencji pracowników WICHARY Technologies

 

Zobacz  [AKTUALNOŚCI]

 

Projekt pn. ”Akademia Rozwoju Kompetencji pracowników WICHARY Technologies” został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1: Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie.

 

Beneficjent Projektu: WICHARY Technologies Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: „Akademia Rozwoju Kompetencji pracowników WICHARY Technologies”

Okres realizacji Projektu: 01. grudzień 2011 – 30. listopad 2012

Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-104/11

Wartość Projektu: 559.878,80 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 559.878,80 PLN

Projekt skierowany był do pracowników firmy WICHARY Technologies Sp z o.o. z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich. Projekt obejmował podnoszenie kompetencji pracowników firmy w zakresie obsługi i pozyskiwania klientów, sprzedaży oraz negocjacji, kreatywności i innowacyjności oraz zarządzania, a także w zakresie kompetencji językowych: j. angielski oraz j. niemiecki.

Działania szkoleniowo – doradcze były komplementarne z projektem „Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla WICHARY TECHNOLOGIES SP. Z O.O.” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ekspertyza zrealizowana w terminie 6.12. 2010 r. – 26.01. 2011 r.) i miały na celu realizację polityki jakości, innowacyjności, wzmocnienie działań prorozwojowych związanych z rynkiem krajowym oraz pozyskiwaniu rynków niemieckich (zgodnie z ekspertyzą).
W projekcie uczestniczyli pracownicy firmy WICHARY Technologies Sp. z o.o.. Pracownicy działów: Administracji i Marketingu, Logistyki, Sprzedaży, Technicy i Projektanci oraz Zarząd – osoby kluczowe z punktu widzenia rozwoju firmy. Ich dobór poprzedziła analiza potrzeb szkoleniowo-doradczych, jako elementu zarządzania kompetencjami w Firmie.

 

Tematyka szkoleń:

1. Języki angielski i niemiecki z elementami języka biznesu

2. Asertywność w biznesie

3. Autoprezentacja

4. Skuteczna Komunikacja

5. Motywacja i Automotywacja

6. Negocjacje Handlowe

7. Savoir-vivre w biznesie

8. Abc obsługi klientów

9. Zarządzanie czasem i przestrzenią

10.Zarządzanie zespołem pracowniczym i motywowanie

11.Kreatywność

12.Coaching sprzedażowy

 

FORMA ZAJĘĆ:

 

Case study, Burza mózgów, Ćwiczenia zespołowe, Ćwiczenie indywidualne, Dyskusje kierowane, Gry interaktywne, Symulacje, Testy, Trening umiejętności praktycznych z wykorzystaniem kamery video, Wykład, Wymiana doświadczeń, zajęcia warsztatowe.

 

 

Koordynatorem Projektu była:

Anna Tchórzewska

a.tchorzewska@wichary.eu

mobile 691-981-756

 

eu_banner

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu