Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE” 2015

13 sierpnia 2015


TARGI KATOWICE logo


Firma WICHARY Technologies pragnie zaprosić Państwa na Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE”, które odbędą się w dniach 8 – 11 września 2015 roku na terenach hali MCK „Spodek”.


Podczas Targów zaprezentujemy:

• Oryginalne systemy wysoko- i niskociśnieniowe rurociągów Coalmaxx, przeznaczone do transportu mediów stałych, ciekłych i będących w stanie skupienia gazowego, umożliwiające poprzez charakterystyczne rodzaje złączy szybki montaż i demontaż;

• Stację uzdatniania wody SUW-2 przeznaczoną do zastosowania w zakładach górniczych, gdzie występuje duże zanieczyszczenie chemiczne i bakteriologiczne wody, które uniemożliwia wykorzystanie naturalnych jej zasobów w procesie technologicznym;

• Układ kontroli i regulacji stężenia emulsji URSE-1, umożliwiający automatyczny pomiar oraz regulację stężenia emulsji według zadanej wartości, stanowiący element agregatu pomp wysokociśnieniowych emulsyjnych;

• Wodne chłodnice powietrza dla górnictwa typu CPW o wydajności chłodniczej 15÷400 kW;

• Wysokociśnieniowe pompy hydrauliczne służące do zasilania obudów zmechanizowanych oraz układów zraszania i chłodzenia systemów ścianowych takich jak: kombajny ścianowe, strugi, silniki przenośników ścianowych i podścianowych oraz kruszarki;

• Przyrząd do pomiaru atmosfery kopalnianej PPA, służący do wyznaczania temperatury zastępczej klimatu;

• Pełną gamę produktów firmy KIRCHGAESSER Industrieelektronik, oferującej najwyższej klasy iskrobezpieczne urządzenia pomiarowe takie jak: mierniki przepływu, ciśnienia, temperatury, poziomu, zapylenia powietrza oraz wyświetlacze wartości pomiarowych i bramki mikrofalowe;

• Unikalne specjalistyczne pompy wężowo–membranowe z napędem tłokowym przeznaczone dla mediów o dużej gęstości, lepkości, chemicznie agresywnych, o własnościach ściernych;

• Szeroką ofertę produktów firmy STEINERT Elektromagnetbau GmbH oferującej urządzenia do separacji magnetycznej, indukcyjnej oraz rentgenowskiej, zabezpieczające urządzenia technologiczne przed uszkodzeniem;

• Przesiewacze i podajniki niemieckiej firmy JÖST – producenta techniki wibracyjnej wykorzystywanej do budowy maszyn, przeznaczonych do pracy w liniach technologicznych, gdzie konieczne jest dokonanie klasyfikacji materiałów sypkich, według kryterium wielkości ziaren;

• Zatapialne pompy wraz z głowicami urabiającymi do pompowania gęstych zawiesin i szlamów z rząpi oraz do usuwania odpadów i czyszczenia zbiorników osadowych w zakładach wzbogacania węgla oraz rud, a także do podwodnej wysokowydajnej eksploatacji kruszyw naturalnych (pogłębiarki, refulery);

• Instalację do wytwarzania i podawania mieszanek pyłowo-cementowych do wyrobisk górniczych. Technologie, doradztwo i inżynieria górnicza zasobów naturalnych, przy współpracy z firmą DMT.

Zapraszamy na stoisko w sektorze A, numer A53.

Zarząd WICHARY Technologies Sp. z o.o.


TARGI KATOWICE logo ver ANG

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu